งาน Modernform Group Public Company Limited 1 ตำแหน่ง

26 มีนาคม 2563
รหัสงาน: BK-202628
ผู้จัดการอาคาร

ลักษณะงาน

 • บริหารภาพรวมของอาคาร
 • บริหารจัดการทำงบประมาณประจำปี
 • บริหารงานด้านบริการและรักษาความปลอดภัย
 • บริหารงานด้านลูกค้าสัมพันธ์และบริหารงานบุคคล

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือด้านบริหารการจัดการ
 • มีความรู้ในการบริหารงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอาคาร
 • มีความรู้ในการรักษาความปลอดภัยในอาคารและงานบริการ
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารอาคารสำนักงานหรือบริหารงานโรงแรมขนาดเล็กอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการกู้ซื้อบ้าน
 • โบนัส / ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
 • ส่วนลดการซื้อสินค้าของบริษัท
 • เงินช่วยเหลือวาระต่างๆ 

 

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ผู้จัดการ / อาวุโส
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจ Trading ธุรกิจจัดจำหน่าย
 • สถานที่ทำงาน:
  สวนหลวง, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

Modernform Group Public Company Limited
Modernform Group Public Company Limited บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์บ้าน เฟอร์นิเจอร์ครัว และนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งบ้าน โดยมีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 39 ปี สวัสดิการ : รถรับ-ส่ง โบนัส ( ชุดยูนิฟอร์ม พร้อมรองเท้าผ้าใบ สำหรับ ตำแหน่งพนักงาน - หัวหน้าแผนก ) ค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบุตรพนักงานฯ สวัสดิการทางเลือก เงินช่วยเหลือวาระต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานศพ ฯลฯ ซื้อสินค้าราคาพิเศษ

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที