งาน Meshtec International Co., Ltd. 1 ตำแหน่ง

11 สิงหาคม 2563
รหัสงาน: CM-2772
Tooling Technicians

คุณสมบัติผู้สมัคร : 

 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
 • จบวุฒิ ป.ตรี สาขา วิศวกรแม่พิมพ์ มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในด้านงาน Tooling
 • หรือจบวุฒิ ปวส. เครื่องกล/ไฟฟ้า หรืออืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในการซ่อมแซม ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องมือและแม่พิมพ์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office,AutoCAD ได้เป็นอย่างดี 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • วางแผน กำหนดตารางการทำงาน ดำเนินการ ซ่อมแซม ในการบำรุงรักษาเครื่องมือและแม่พิมพ์ เพื่อให้แน่ใจว่า เครื่องมือ และแม่พิมพ์ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำหนดวิธิการ ขั้นตอนการทำงาน ของการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือและแม่พิมพ์
 • วิเคราะห์อายุการใช้งานของเครื่องมือและแม่พิมพ์
 • นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้กับเครื่องมือและแม่พิมพ์ของบริษัทฯ
 • ทำการติดตั้ง ปรับปรุง เครื่องมือและแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องจักรในสายการผลิต ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานร่วมกับผู้จัดการ หัวหน้างาน ช่างเทคนิค พนักงานและทีมสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อพัฒนากระบวนการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือและแม่พิมพ์ต่าง ๆ
 • ประสานงานและสนับสนุนงานบำรุงรักษาเครื่องจักรในเชิงวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงเครื่องมือและแม่พิมพ์ของเครื่องจักรในสายการผลิต
 • ดำเนินการทำงานตามระเบียบ และ กระบวนการมาตรฐานของบริษัทฯ  ทั้งด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม ระเบียบวินัยตามกฎข้อบังคับ ตลอดจนถึงกระบวนการทำงานตามระเบียบปฏิบัติงานของบริษัทฯ
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สนับสนุน ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 

วิธีการสมัคร :

ส่ง Resume มาสมัครผ่านทาง JobCute หรือ www.meshtec.com

ที่อยู่ บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อยู่ติดกับปั้มปตท. สารภี)
168 หมู่ที่ 3 ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง (ซุปเปอร์ไฮเวย์) ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทร : 0-53 921-299-5 ext 2102รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  อนุปริญญา
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  2 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการผลิตทั่วไป
 • สถานที่ทำงาน:
  เชียงใหม่, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันชีวิต

Meshtec International Co., Ltd.
http://www.meshtec.com
Meshtec International Co., Ltd., a manufacturer and designer of Advanced Screen Systems, is looking for enthusiastic and knowledgeable people to join our professional family in Chiang Mai Factory & Head Office and International Sales Units in various countries by filling the position of.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที