18 กันยายน 2563
รหัสงาน: BK-246973
HR Admin and Purchasing /เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล /ธุรการฝ่ายบุคคล/จัดซื้อ

ด้านฝ่ายบุคคล

รายละเอียดของงาน

 - สรรหาพนักงานให้ตรงกับความต้องการของแผนกต่างๆ ในบริษัทและบริษัทในเครือ

- งานเช็กขาดลามาสายพร้อมทำรายงานสรุปประจำเดือน

- งานธุรการเอกสารทั่วไปภายในแผนก

- งานติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ

- งานอบรมพนักงานใหม่

- งานสวัสดิการต่างๆ เช่นเบิกค่ารักษาพยาบาล,ชุดยูนิฟอร์มเป็นต้น

- งานสัญญาว่าจ้างต่างๆ

- งานอื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ด้านธุรการและงานจัดซื้อ

รายละเอียดของงาน

- ดูแลจัดการคำสั่งซื้อและประสานงานระหว่างซัพพลายเออร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ดูแลควบคุมการเบิกจ่ายวัตถุดิบ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงานภายในบริษัทให้เพียงพอต่อการเบิกจ่ายในแต่ละรอบสัปดาห์

- ประสาน ติดตาม และรายผล การซ่อมบำรุง อุปกรณ์ และเครื่องมือ ต่างๆภายในบริษัท

- จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ เกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด

- รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลงานบัญชีและช่วยงานพนักงานบัญชีในด้านบัญชีเบื้องต้น

- สรรหาคัดเลือกบุคลากร เตรียมการทดแทนกำลังคน

- ร่วมจัดทำเงินเดือนและผลตอบแทน ภาษีบุคคล ประกันสังคม บริหารพนักงานสัมพันธ์

- ปฏิบัติตามคำสั่งอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 

- เพศชาย-หญิง อายุ 23-30 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขารัฐศาสตร์,รัญประศาสนศาสตร์,จิตวิทยา,การบริหารงานบุคคลหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสายงาน

- มีประสบการณ์ทางด้านงานบุคคลและการสรรหาพนักงานมาไม่น้อยกว่า 2-3 ปี

- หากมีประสบการณ์งานสรรหาบุคคลมาก่อนอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักในงานบริการ

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

- ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.

- สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร  ที่อยุ่ 455/598  อาคารแล้ตทีนั่มเฮ้าส์ ซอยจรัญสนิทวงศ์35 แขวงบางขุรศรี เขต   บางกอกน้อย กทม.1070

- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 081-6927244  ชื่อผู้ติดต่อ ลักษมี

 

 

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักร้อน
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต

Medy Celes Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที