18 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: BK-190561
Regulatory Affairs Officier (RAO)

Job duties(main) :

-Responsible as main/contract person for any new healthcare product registration andor licensing to Thai FDA.

-Responsible as main/contact person for any future amendment of current product licenses in order to meet Medytox & Thai FDA requirement.

-Taking the best care at full attempt in keeping all confidential data linked to registration and licensing product.

-Available for replying or getting an answer from relevant parties at appropriate period to related department

-Build up a strong relationship between Medyceles,Medytox & ThaiFDA

 

 

Base salary ranges 35000-45000 THB


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานสัญญาจ้าง
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • ประเภทงาน:
 • สถานที่ทำงาน:
  บางกอกน้อย, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

Medy Celes Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที