29 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: BK-226528
Logistic Executive (1 year contract with possibility of renewal)

Responsibilities

 

 • Check correctness of draft import & export entries provided by Customs brokers for shipments (HS codes, material compositions, duty rates, product descriptions, SKUs, quantities, UOM, product values, INCOTERM, duty, VAT, Excise, MOI, invoice numbers, privileges, HS classification/verification).
 • Liaise with LV zone supply chain and LV trade compliance for incorrect HS codes and material compositions set up in SAP. Ensure right declaration at Thai Customs to avoid shipments hold / customs penalties.
 • Monitor CITES availability and validity for all stores, and prepare documents for renewing permits or exporting CITES products
 • Documents preparation and filing...

Prepare invoices, import entries for payment and accounting records (import)
Prepare invoices, packing lists for export custom clearance (export)
Verify billings from Customs brokers billed to LV TH to ensure accurate invoice and amount charges
CITES permits filing and renewal. File Fragrance Excise registrations.

 •  Duty drawback

Physical product condition checking 
Check product labels,Sort export shipments , Prepare export invoices, packing lists. Verify and ensure correctness of export declaration prepared by custom broker
Follow up with custom broker on duty refund from Customs Department

 •  Prepare all price labels for merchandise products before shipment arrival
 • Support stores on packing and transfer for end of season product retrieval (OBS) and re-balance (AVA) - Perform system update, prepare packing list, check products & quantity before packing
 • Manage logistics, transport & delivery arrangement and manpower supports for "Special Events" 
 • Manage OBS, SHS (product retrieval from stores). Liaise with to manage stocks in warehouse. Perform physical count for audit purpose

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานสัญญาจ้าง
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  2 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจขายส่ง ธุรกิจขายปลีก
 • สถานที่ทำงาน:
  วัฒนา, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Louis Vuitton (Thailand) S.A.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที