01 สิงหาคม 2563
รหัสงาน: BK-235249
Recruitment Consultant (Fresh Graduates are welcome!)

Linktrix Consultants, boutique recruitement agency from Singapore, is now looking for a dynamic candidate who is interested in Recruitment / HR field to join our team!!

 

Position : Recruitment Consultants 

Package : Base salary + High commission

Location:  BTS Rachathewi 

Working Days : Monday to Friday  09:00 - 18:00

 

Responsibilities:

 • Find clients and foster long-term relationships
 • Understand client requirements
 • Employ recruiting methods to attract candidates (e.g. job advertising)
 • Evaluate resumes and applications
 • Source candidates using databases, social media etc.
 • Assume responsibility of pre-interview screening
 • Match the most suitable candidates to different positions
 • Create relationships with job seekers and provide advice
 • Facilitate and finalise agreements between candidate and employer

 

Requirements:

 • Thai Nationality only.
 • Age between 22- 30 years old.
 • Proven work experience as a Staffing Agency Recruiter, Recruiter or similar role at least 1-year experience
 • Experience with various interview formats, including phone screening calls, in-person interviews and group interviews
 • Knowledge of resume databases and Applicant Tracking Systems
 • Solid organizational and time-management abilities
 • Good command in English

 

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Linktrix Consultants Co., Ltd.
http://linktrixconsultants.com/
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที