งาน Krungthai AXA Life Insurance Public Company Limited 14 ตำแหน่ง

28 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: BK-217600
Staff - Management Expense Analysis (Accounting)

Main Job Purpose:

1. Review accrued expense transactions that are set up by each department in line with accounting standards. 

2. Fixed assets control: Prepare general journals related to fixed assets movement and reconciliation.

3. Analytical review and investigate management expenses between actual and budget of each department after completed the month-end process.

4. Provide internal/external service to related departments regarding the management expenses control.

 

Qualification:

1. Bachelor’s degree in Accounting

2. At least 2-3 year experience in expense management and fixed assets control.

3. Strong communication skills


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ประกันชีวิต

Krungthai AXA Life Insurance Public Company Limited
Khungthai AXA is a perfect combination of Khungthai Bank Plc., a commercial bank of the Thai Government, and the AXA Group, the world’s number one insurance group. We aim to satisfy both clients and employees. Our mission is to help people and economies grow. With 140,000 employees of AXA. Group. We have the international reach, experience and imagination it takes to bring the best financial protection and wealth management to 50 million clients worldwide Our commitment is to satisfy our clients by providing high standard services that are highly suited to the needs of today’s Thai people

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที