29 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-234332
Infrastructure Engineer/ วิศวกรระบบ (System Engineer) / วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer)

รายละเอียดของงาน

วิศวกรให้การสนับสนุน 1st Level รับแจ้งปัญหาจากลูกค้า ทางโทรศัพท์ และ E-mail ปฏิบัติงานในลักษณะ 24*7 เฝ้าระวังตรวจสอบระบบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ปัญหาของระบบ และดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น พร้อมทั้งดำเนินการสื่อสารให้ 2nd Level ทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขจนบรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้าเป็นไปตาม SLA และสัญญาบริการ

ลักษณะงาน

 • (Monitor Systems) เฝ้าระวังและตรวจสอบการให้บริการระบบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ ที่ผิดปกติ เมื่อได้รับแจ้งปัญหาให้ตรวจสอบสาเหตุของปัญหา ติดตั้งระบบปฏิบัติการ และ Configure อุปกรณ์ Server, ระบบ Virtualization ระบบ Backup และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เบื้องต้น
 • (Troubleshoot Problems) แจ้งปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านไอที แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์ Server, ระบบ Virtualization ระบบ Backup และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เบื้องต้นอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งดำเนินการสื่อสารให้ 2nd Level และผู้เกี่ยวข้องทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขจนบรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้า
 • (Track all Issues & Report Incidents) ติดตามรายงานผลการแก้ไขของเหตุการณ์นั้น พร้อมทั้งสรุปรางานให้ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะ จนปัญหาหรือเหตุการณ์นั้นบรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งบันทึกข้อร้องเรียน
 • (Knowledge Culture) ศึกษาการให้บริการของบริษัทฯ และพัฒนาทักษะ ด้าน Network Engineer, System Engineer ให้อยู่ในระดับ 2nd Level ในระยะเวลาที่รวดเร็วและสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วท.บ./วศบ.สาขาคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • รับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ด้าน Network Engineer, System Engineer เบื้องต้น
 • มีความรู้เรื่อง Windows sever Linux UNIX Platform / Solaris
 • มีความรู้ด้านระบบปฏิบัติการ Virtualization VMware, Hyper-V, Oracle VM
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Cloud-based ( Storage ), ( SAN Storage HP)
 • มีความรู้และสามารถออกแบบ Cisco Network เบื้องต้นได้ (Router, Switch, VLAN, WAN, Wireless)
 • สามารถทำงานงานเป็นกะได้ หรือ สับเปลี่ยนชั่วโมงทำงานได้เมื่อต้องการ
 • สามารถทำงานภายใต้สภาพความกดดันได้ และเตรียมพร้อม บุกเบิกและยินดีทำงานหนักได้
 • มีความรู้สึกรับผิดชอบสูง สามารถเดินทาง และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 

สวัสดิการ :

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม ,กองทุนเงินทดแทน
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน - ค่ารักษาโรคเหงือกและฟัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ค่าน้ำมัน - ค่าตำแหน่ง - ค่าล่วงเวลา - ค่าวิชาชีพ
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา เสียชีวิต
 • กองทุนส่งเสริมกิจกรรม และสวัสดิการพนักงาน
 • วันหยุดประเพณี 14 วัน - ลากิจ 10 วัน
 • ลาพักร้อน 12 วัน สะสมได้ 2 ปี (24 วัน)

สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่

บ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น 10 – 12 และชั้น IT ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 10310 โทรศัพท์ 02-2577000 หรือ 099-419-6945 คุณกฤตัชญ์ วันทำงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:30 น. http://www.inet.co.th/

รายละเอียดงาน:

Internet Thailand Public Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที