09 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: PT-4022
Draftman/ช่างเขียนแบบ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ออกแบบและประเมินราคาโครงการฯ Solar Cell
 • สามารถ Support ด้านเทคนิค ให้กับฝ่ายการตลาด

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช - ปวส. สาขาไฟฟ้า , อิเลคทรอนิคหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ใช้โปรแกรม AutoCAD , Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้และความเข้าใจระบบ Solar จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานประจำสำนักงานกรุงเทพฯ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ

 • สวัสดิการประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • วันหยุดประจำปีตามที่กฏหมายกำหนด
 • ค่าครองชีพ
 • Site insentive

รายละเอียดงาน:

Ingenero (Thailand) Ltd
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที