24 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: BK-192712
Creative Marketing (Music Business)

หน้าที่:

 • คิดสร้างสรรค์ และออกแบบแคมเปญการตลาดตามโจทย์ลูกค้า เช่น Event / Online Campaign / TVC / Theme Song
 • จัดทำรูปแบบการนำเสนอ ทั้งในรูปแบบของรายการและกิจกรรม Event ต่าง ๆ
 • นำเสนองานอย่างสร้างสรรค์กับความต้องการของลูกค้า และงบประมาณที่ได้รับ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน และ กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย และผลิตชิ้นงานที่นำเสนอได้ตาม timeline

คุณสมบัติ:

 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้าน Creative Marketing 2 ปีขึ้นไป หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำ Presentation ได้อย่างน่าสนใจ และมีทักษะในการนำเสนอได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ ยืดหยุ่นในเรื่องเวลา และเดินทางต่างจังหวัดได้ ( กรณีมี Event )
 • รักการดูหนัง ฟังเพลง คอนเสิร์ต และเปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
 • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องด้าน entertainments, adverting agency, marketing agency จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมี Portfolio มาเพื่อประกอบการสมัครงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงานเพิ่มเติมมาได้ที่:

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เลขที่ 50 ชั้น 19
ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-669-8090

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

GMM Grammy Public Company Limited
http://www.gmmgrammy.com/en/
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที