30 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: RY-10865
พนักงานธุรการการเงินและบัญชี (ประจำ วังจันทร์ จังหวัดระยอง)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลการดำเนินงานทางบัญชี และการเงิน ทั้งหมดของโรงแรมดูแลรับผิดชอบและจัดทำสรุปบัญชีการเงิน รายได้ของ  
 • โรงแรมและทำเอกสารส่งให้บัญชีส่วนกลางรับเอกสารการวางบิล
 • บริหารสต๊อกอุปกรณ์ วัสดุ และของใช้ภายในโรงแรมให้มีความเรียบร้อย
 • ดูแลงานด้านธุรการ งานสำนักงานทั่วไป และดูแลกฎระเบียบบริษัทของสาขา
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • อายุ : 25 - 30 ปี
 • เพศ : ไม่จำกัดเพศ
 • การศึกษา : ระดับปริญญาตรี คณะการเงิน คณะบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทั้งหมดอย่างน้อย : 3 - 5 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม:

 • มีไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีบุคลิคภาพดี อัธยาศัยดี
 • มีความสามารถในการประสานงานแต่ละหน่วยงานเป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

รายละเอียดงาน:

Energy Complex Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที