22 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-148464
IT Manager/ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโนยีและสารสนเทศ

Responsibilities :

 •  Hardware / Software Installation & implementation
 •  Leads and executes software project to improve Operation lead time.
 •  Develops Business Intelligent Reports for users.
 •  Excellent knowledge in Enterprise Resource Planing (ERP) and Point of Sale (POS)
 •  Maintain security,back up,and redundancy strategies.
 •  Liaise with vendors and other IT personal for problem resolotion

Qualifications :

 • Bachelor's degree or master's degree Computer , Computer Science and Information Technology, Information System Management,  accounting information system (AIS) And / or other related fields
 • Strong knowledge and understanding of network architecture , Server , VMware and data center maintenance and technical skills in installing ,configuration,administration and troubleshooting including OS,hardware & software.
 • Ability to analyze problems,solve problems and present.
 • Have an excellent knowledge in ERP and POS

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ

Eclipse Restaurants Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที