งาน Dusit Thani College 6 ตำแหน่ง

31 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-183932
Purchasing Officer /เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ

JOB PURPOSE - วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน:

การดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ วัตถุดิบ ตลอดจนเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อต้องการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจ สนับสนุนปฏิบัติการขององค์กรให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ มีการเจรจาต่อรองที่ถูกต้องอย่างมีจรรยาบรรณและสามารถวางแผนการทำงานที่เหมาะสมให้ทันสมัยทันเหตุการณ์ ซึ่งรวมถึงการเลือกสรรผู้ค้าที่เหมาะสม การสั่งซื้อและการตรวจสอบ ควบคุมการทำงานของผู้ค้า เพื่อหาจุดที่ควรปรับปรุงและนำไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

SKILLS AND QUALIFICATIONS - ทักษะและคุณสมบัติที่ต้องการตามตำแหน่งงาน:

1.อายุระหว่าง (ปี): 25-35

2.การศึกษาระดับ:ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

3.ประสบการณ์การทำงาน: อย่างน้อย 1-2 ปี

4.English Proficiency - ทักษะภาษาอังกฤษ: พื้นฐาน

5.Computer/IT Proficiency - ทักษะคอมพิวเตอร์: พื้นฐาน


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการศึกษา
 • สถานที่ทำงาน:
  ประเวศ, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  ฿16,000 - ฿20,000/เดือน (สามารถต่อรองได้)

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Dusit Thani College
DUSIT THANI COLLEGE , a private educational institution accredited by the Office for National Education Standards and Quality Assessment, is one of Asia’s leading private hospitality colleges, offering internationally recognised degree programmes as well as non-degree programmes in all aspects of hospitality, culinary arts, and restaurant and tourism management. With its aspiration of prominence as Asia’s premier international educational and training institute, Dusit Thani College sustainably develops and offers high quality education with highly competent graduates who acquire first-rate professional skills, creativity and innovative outlooks.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที