งาน CPPC Public Company Limited 1 ตำแหน่ง

26 กันยายน 2562
รหัสงาน: NR-1098
Maintenance Manager /ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

คุณสมบัติ

  • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี 
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ด้านเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสากรรม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง 3-5 ปี ขึ้นไปในการบริหารงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน
  • มีความรู้และเคยทำระบบ TPM
  • สามารถใช้โปรแกรม MS. Office และ Auto CAD ได้ดี
  • สื่อสารภาษาอักฤษได้เป็นอย่างดี
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้ (กรณีที่ได้รับมอบหมาย)
  • สามารถปฏิบัติงานประจำที่ อ. สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 1 อัตรา / นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จ.สมุทรปราการ 1 อัตรา (ทำงานหยุดเสาร์ เว้น เสาร์)

How to apply

  • Click APPLY NOW to submit your application.

To apply directly for this vacancy, please send your CV with recent photo, cover letter and specify expected salary to: Human Resource Department

Ms. Paranee Jaraentia

083-988-9365

Website : www.cppc.co.th


รายละเอียดงาน:

CPPC Public Company Limited
TOGETHER WITH CPPC In Charoen Pokphand Packaging Business Group community, we are talented people with a shared way of working and a commitment to quality. This allows us to put together a team that can give our clients the quality works. Our internal communication and system management are standardized and based on the professional frameworks. CP Packaging Business Group has been operating as an integrated plastic and converting facility in Thailand. We have also invested in an upstream material production plant. This allows our downstream operation to further process into intermediate products and consumer goods. Making products based on the request of customers with a strong commitment to research and develop production process to provide the best quality product to customers. Servicing customer is an important part of our business and we would like to share these extraordinary product to our customer. Our company is aware of using resources efficiently, concerning the environment and considerating the community. Company website: http://www.cppc.co.th
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที