งาน Charoensin Group 1 ตำแหน่ง

22 กันยายน 2565
รหัสงาน: BK-258178
ช่างไฟอาคาร

🔧🪛🔨🧍‍ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง

ช่างไฟอาคาร

สถานที่ปฏิบัติงานหลัก : อาคารเจริญสิน ซ.สุขุมวิท 22 กทม.

เวลาปฏิบัติงาน : 08.30-17.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์

 

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 30-40 ปี

- วุฒิการศึกษา ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- สามารถทำงานเข้ากับเพื่ิอนร่วมงานได้ดี

- มีความรับผิดชอบในการทำงาน ละเอียดรอบครอบ ไม่ขาดงาน ลางานบ่อย ๆ

- สามารถทำงานเข้ากะได้ หรือทำ OT วันหยุดได้เมื่อหัวหน้างานร้องขอ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบงานติดตั้ง ปรับปรุงแก้ไข และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตามอาคาร

2. ตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ

3. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สวัสดิการ

         กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

         การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

         ของแจกตามเทศกาลต่างๆ

         ค่ายินดีมงคลสมรส

         ประกันสังคม

         เงินช่วยเหลือต่างๆ

         โบนัส

         ค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ผลการสัมภาษณ์ และ ผจก.ฝ่ายพิจารณา ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาตาม E-mail หรือแอดไลน์พร้อมส่งประวัติส่วนตัวมาให้ทางเราเพื่อดำเนินการ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ติดต่อที่ระบุไว้


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  อนุปริญญา
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการผลิตทั่วไป
 • สถานที่ทำงาน:
  คลองเตย, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

Charoensin Group
https://charoensin.co.th/

Charoensin Group is originated in 1945 from a leather tannery family, then expanded into other businesses such as footwear, rubber & plastic, technical textile, property development, etc.  Our leather tannery – C.P.L. Group (Public) Co., Ltd. – is listed in stock exchange of Thailand, is in the top 5 tannery in Asia to supply footwear leather for Nike, Adidas, Timberland, etc.  In footwear business, our subsidiary – Safety Shoes Co., Ltd. – is the market leader in the region and also expanded itself into personal safety product market under the renowned brand “PANGOLIN”.  For technical textile business, we – Thai Technical Nonwoven Co., Ltd. – are in top 5 company in Thailand which is capable to provide all solutions for nonwoven requirements.  Its products are now used in footwear, furniture, construction and automotive industries.