14 สิงหาคม 2563
รหัสงาน: BK-238669
Senior / Manager in Data Engineer_Corporate Risk Office

Our Corporate Risk Office of Charoen Pokphand Group Co., Ltd. plays an integral part in helping the group companies within Charoen Pokphand Group to achieve the entities’ objectives and to manage performance, optimize risk exposure in financial, operation, and minimize non-compliance and business mishap.

 We’re looking for an outside-the-box thinker who enjoys working as a team to help us shaping our organization’s future. We work shoulder-to-shoulder with the group companies to solve real world complex business problems and to fundamentally improve and grow the business in the sustainable manner. Our team comprises of experienced professionals in process improvement, risk management, accounting, intelligence, technology, internal controls, data analytics and deep industry skills.

About the job The typical project-based engagements related to risk and data analytics carried out by our team are:
 • Advanced Risk Analytics: We design and develop risk analytical model. The model is developed and calibrated to represent the considered business context with the focus on both positive and negative risks aimed to be analysed and simulated. The advanced risk analytic platform and dashboard help our group companies 1) quantifying enterprise opportunities and risks and 2) automating and scoring decisions for senior management’s strategic operational decision.
 • Data Analytics: We extract information from business and operational databases and apply critical analytical models to gain multi-dimensional hindsight, insight and foresight. In addition to external independent data sources and intelligence as pre-emptive inputs and parameters, other data include internal enterprise wide data across disparate subsidiaries and departments. We support management's critical decision points, which may include discovery of irregular patterns or data anomalies, high risk transaction detection and trend analysis for improvement.
Responsibilities

The specific responsibilities of the role of Senior/Manager in Data Engineer include:

 • Design data architecture and assemble large and complex data sets that meet functional and non-functional business requirements.
 • Identify, design, and implement internal data process improvements including automating manual processes, optimizing data delivery, re-designing architecture or infrastructure for greater scalability.
 • Build the infrastructure required for optimal extraction, transformation, and loading of data from a wide variety of data sources including SQL and non-SQL databases using big data tools and cloud based technologies.
 • Taking ownership for the assignments, which may start from project planning through completion phases - initiating action, anticipating requirements and facilitating discussions.
 • Accountability for the delivery of high-quality work for both self and others that is on time and ready for review.
 • Provide regular project status updates against key performance indicators and engagement objectives.
 • Strengthening critical thinking and professional judgment skills including improving technical skills as well as oral and written communication skills.
 • Developing strong business acumen, technical skills and industry knowledge to demonstrate value-added work.
 • Establishing the foundation of a contact network within the affiliate companies and seek to understand the C.P. group’s business, key sectors and national markets.
 • Demonstrating capacity and capability for continuous learning including actively seeking specific feedback from peers and supervisors.

Qualifications and Skills

 • More than 5 years of practical experience in a Data Engineer role and attained a relevant post graduate degree in Computer Science, Information Systems, Statistics, or another quantitative field.
 • Experience working with advanced SQL knowledge and relational databases, query authoring (SQL) as well as working familiarity with a variety of databases.
 • Experience with big data tools such as Hadoop, Spark or Kafka.
 • Experience with cloud computing such as stream-processing systems including Storm, Spark-Streaming.
 • Possessing strong quantitative, analytical and problem-solving skills with practical experience in risk modelling and analytics.
 • Experience and knowledge of at least one of these analytics tools, data manipulation tool, programming language and technologies: Python, R Programming, SQL, MATLAB, SPSS, or any leading Analytics tool.
 • Knowledge of database programming (PL/SQL) and database technologies, such as Oracle, Microsoft SQL server or MySQL, and general knowledge in database design.
 • General knowledge of business IT solutions, ERP systems, and business processes.
 • Knowledge o\f leading cloud platform, e.g., AWS, Google Cloud.

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจัดเลี้ยง
 • สถานที่ทำงาน:
  ดินแดง, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Charoen Pokphand Group Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที