งาน Career Connection Recruitment Co., Ltd. 1 ตำแหน่ง

26 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: BK-225736
Finance & Administration Manager (+Company Car)
Finance & Administration Manager (+ Company Car)  

Are you looking for a good landing in your career?

Would you like to grow with the company and be part of management team?

Would you like to work for a global and reputable pharmaceutical company?

If your answers are "YES", apply now!!!

Responsibilities:

Finance & Accounting

 • Overall management of finance and accounting function, including directing daily finance operations, managing AP, AR & month-end closing, and all tax filings 
 • Leading and implementing accounting policies and processes and ensuring compliance with local GAAP, Group GAAP, local tax requirements as well as statutory reporting requirements
 • Managing treasury and collection, including maintaining healthy cash flow and controlling the Company budget and investment plan
 • Preparing accurate & timely financial reports and forecasts for submission to Regional and HQ on a monthly and quarterly basis
 • Involving in the on-going process improvement projects
 • Managing and controlling operating expenses of the Company
 • Liaising with internal & external auditors and ensuring completion of statutory audits and other compliance matters
 • Ensuring accurate and timely calculation of incentives for executives
 • Coaching and developing a team of 7 people
 • Performing ad-hoc duties occasionally and others as assigned 

Administration

 • Supervising Deputy Administration Manager in managing and controlling all administrative jobs such as procurement of all company assets and supplies, stock management, etc.

IT

 • Supervising IT Executive to ensure optimum performance of all company's IT systems and be in line with global policies and guidelines

What we require:

 • Thai nationality, male or female 
 • Bachelor's degree in Accounting from reputable universities plus MA/MBA and CPA is preferred
 • Experience from one of Big 4 audit firms and some years of experience in the pharmaceutical industry is a plus
 • Over 12 years of experience in managing all aspects of finance and accounting functions, preferably experience from MNC and leading companies 
 • Good knowledge of accounting standards and taxation principles
 • Ability to manage general administrative duties and IT duties
 • Strong analytical & leadership with good communication and people management skills
 • Good command of English is a MUST

If you are interested, please send your CV or call 095-469-0990 for more details.

 Career Connection Recruitment Co., Ltd.

www.careerconnection-th.com


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ทำงานที่บ้านได้
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Career Connection Recruitment Co., Ltd.
https://www.careerconnection-th.com/
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที