14 มกราคม 2563
รหัสงาน: CH-12648
Account & Finance Deputy Manager (1 อัตรา)

หน้าที่งาน

 • ตรวจสอบและควบคุมการทำงานในแผนกบัญชีและการเงิน
 • ติดต่อประสานงานกับกรมสรรพากรในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อประสานงานด้านบัญชี การเงิน กับกลุ่มบริษัทโทเร
 • วิเคราะห์ สรุป และจัดทำงบการเงินประจำเดือน, ประจำปี ให้แก่ผู้บริหารรับทราบ
 • ตรวจสอบการโอนเงินของแต่ละรายการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ตรวจสอบรายงานภาษีอากร (ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.54, ภ.พ.30, ภ.พ.36) ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยื่นแบบประจำเดือน
 • ตรวจสอบการรับ – จ่าย รายการปรับปรุง และยอดเงินในธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน
 • ตรวจสอบต้นทุนการผลิตสินค้าและกระบวนการในด้านของต้นทุน ของสินค้าแต่ละชนิด
 • ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีและเอกสารทางด้านการเงินต่าง ๆ
 • วางแผนงบประมาณด้านการเงิน, นำเสนองบการเงินและจัดทำ ภ.ง.ด. 50, 51
 • ติดต่อธนาคารในการโอน – และรับโอนเงินชำระค่าสินค้าจากต่างประเทศ
 • ติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบและปิดงบประจำปี
 • ดูแลและตรวจสอบการบันทึกสต๊อกสินค้า การตรวจนับสินค้า ตรวจสอบรายงานระหว่างทำ (WIP) และสินค้าคงเหลือ

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 35 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ในโปรแกรม Express หรือโปรแกรมของบริษัท
 • มีความละเอียดรอบคอบ แม่นยำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และซื่อสัตย์

บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา)

100 ม.1 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

โทร : 038-763-196-99 ต่อ  532 / 095-572-1256

Website : www.carbonmagic.co.th


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • สถานที่ทำงาน:
  ชลบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Carbon Magic (Thailand) Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที