30 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: BK-227190
BD & Channel Sales Manager
- Minimum 3 years Age with Good service Mind, Self Motivated Character and Good Attitude Person
- Graduated in Computer/Telecom/Electronics/Electrical Engineering or Science or IT
- At least 2 Years of Experience in Business Development, channel distribution and whole sales in CCTV and KVM would be advantage
- 5 years experience in Computer Network and Infrastructure or Related Field
- Good knowledge in IT and technology trend and good command of English
- Good service Mind, Good communication, Self Motivated Character and Interpersonal skills
- Independendce and resourceful, able to lead and motivate team
- Able to travel upcountry time to time
- Own Transportation

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ค่ายานพาหนะ
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต

Cablecom Networks Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที