งาน Bundit town Co., Ltd. 1 ตำแหน่ง

24 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: PT-4137
Accountant/เจ้าหน้าที่บัญชี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดทำงบประมาณ บันทึกรายรับ รายจ่าย และธุรกรรมทางการเงินของกิจการ
 • ทำหน้าที่สอบทานตรวจสอบความถูกต้อง และดูแลรับผิดชอบเอกสารทางบัญชีของกิจการ
 • จัดทำรายงานปิดงบประจำเดือน ตลอดจนจัดทำรายงานงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ฯลฯ เพื่อนำส่งหน่วยงานของรัฐบาลได้อย่างถูกต้อง
 • จัดทำ ภาษีซื้อ-ภาษีขาย

คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษา ปวส.,ปริญญาตรี ด้านการบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ MS Excel, Work, Power Point
 • ทำงาน สัปดาห์ละ 6 วัน เวลา เข้างาน 10.30-20.30 น

สถานที่ทำงาน : บริษัท บัณฑิตอพาร์ทเม้น จำกัด

5/5 หมู่ 7 ต.หลักหก อ.เมือง

จังหวัดปทุมธานี 12000


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • สถานที่ทำงาน:
  เมืองปทุมธานี, ปทุมธานี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Bundit town Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที