07 สิงหาคม 2563
รหัสงาน: CM-2752
Sales Executive (Lifescience Research) - BKK & Northeast

Responsibilities:

 • Prospect, develop and drive sales plans
 • Manage key accounts and identify new customers
 • Evaluate customer needs and market competition
 • Manage sales strategies to improve market share and profitability for the business
 • Provide regular reports to the management team on market / customer / sales movements
 • Report market trends of new & existing products in the local market
 • Build Biomedia’s image in the market as reliable partner for all their needs

Requirements:

 • Bachelor’s Degree or Masters in Microbiology/Biotechnology/Medical Technology
 • 2 year of relevant sales experience
 • Must be fluent and able to express confidently (speaking and writing) in English
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Proven ability to build relationships, influence customers at all levels
 • Team player with the ability to work independently
 • Professional, self-motivated, focused and creative
 • Experienced in cell culture and bacteria culture techniques
 • Ability to handle BKK and/or Northeast sales
 • Have own car

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ

Biomedia (Thailand) Co., Ltd.
https://www.biomediaholdings.com/
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที