18 กันยายน 2563
รหัสงาน: PT-6617
Server & Security Expert
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ดูแล บำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server), ระบบเครือข่ายและระบบ Internet ภายในบริษัทฯ
 • ดูแล บำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่ายระหว่างสาขาและระบบความปลอดภัยภายในของบริษัท
 • บริหารจัดการการใช้งานพื้นที่เก็บไฟล์ส่วนกลาง (Share Drive) ของพนักงานภายในบริษัทฯ รวมถึงบริหารจัดการการใช้ e-mail ภายในบริษัทฯ ให้ใช้งานได้อยู่เสมอ และรองรับความต้องการของผู้ใช้งาน
 • ติดตั้งดูแลระบบ IP Phone ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
 • วางแผน ออกแบบ และปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเป็นไปตามนโยบายด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ
 • วางแผน ออกแบบ พัฒนาระบบเครือข่าย, เครือแม่ข่าย เพื่อรองรับการใช้งานตามความต้องการของ User
 • ดูแลและบริหารจัดการระบบสำรองข้อมูลให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และสามารถกู้คืนข้อมูลที่สำรองตามความต้องการของผู้ใช้งาน
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องมี
 • ประสบการณ์ในด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, การใช้โปรแกรม VB/ C#/ SQL 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้การใช้งาน MS Office ในระดับปานกลาง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Bangkok Glass Public Company Limited
URGENTLY REQUIRED !!! Bangkok Glass Co., Ltd. The glass manufacturing technology and advanced equipment in Asia. The company's leading food and beverage in both domestic and foreign People are looking for quality and knowledge. Ability and potential to move forward and support the sustainable growth and sustainable growth as one of the glass manufacturing. There are currently located in Pathumthani, Ayuthaya, Prachinburi, Rayong and Khonkaen.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที