01 สิงหาคม 2563
รหัสงาน: BK-235280
Investment Analyst/นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

URGENTLY REQUIRED!!!

รายละเอียดงาน:

นักวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐาน หรือนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ตลาดทุน ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในการทำงานและมีคุณสมบัติพร้อมในการเป็น นักวิเคราะห์ มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือผู้ช่วยนักวิเคราะห์
           
คุณสมบัติ:

  • เพศ/ชายหญิง
  • จบการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีใบอนุญาตนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้านตลาดทุน
  • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือผู้ช่วยนักวิเคราะห์อย่างน้อย 6 เดือน
  • มีความสามารถในการแสดงออกด้านการเขียน พูดและการนำเสนอข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการวิเคราะห์
  • มีความสามารถในการใช้งาน MS Office และโปรแกรมอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ดี

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

343-343/1,343/4-5 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Tel: 02-508-1567 ต่อ 3350

Fax: 02 5081818


รายละเอียดงาน:

ASL SECURITIES CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที