15 มีนาคม 2562
รหัสงาน: CH-4520
ผอ.ฝ่ายพัฒนาและบริหารโครงการ/วิศกรประจำโครงการอาวุโส/ผจก.แผนกตรวจสอบคุณภาพ/ผอ.ฝ่ายพัฒนาและบริหารโครงการ/วิศกรประจำโครงการอาวุโส/ผจก.แผนกตรวจสอบคุณภาพ

วัตถุประสงค์ของงาน:

กำกับดูแลและบริการงานโครงการ โดยร่วมออกแบบวางแผนโครงการ บริหารงานก่อสร้างและทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ ตลอดจนงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อส่งมอบงานโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งคุณภาพ เวลา และต้นทุนที่เหมาะสม

ความรับผิดชอบ:

- ด้านร่วมออกแบบโครงการใหม่ - ด้านบริหารงานก่อสร้าง - ด้านตรวจรับงานและเบิกจ่ายผู้รับเหมา - ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง - ด้างการส่งมอบงาน - การประชุมคณะกรรมการบริหาร - และอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ:

-เพศ ชาย อายุ 38 ปีขึ้นไป

-จบวุฒิการศึกษา ป.ตรี-ป.โท-เอก สาขาวิศวกรรมปฐพี,วิศวกรรมโยธา,สถาปัตยกรรม,บริหารก่อสร้าง และมีใบอนุญาต กว.

-ประสบการณ์ในการทำงาน 10 ปีขึ้นไป

-หากมีประสบการณ์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และมนุษย์สัมพันธ์ดี และทักษะในการติดต่ิสื่อสาร

-หากมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

-สามารถแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

-หากมียานพาหนะหรือขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  10 ปี
 • สถานที่ทำงาน:
  ชลบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Arinsiri Land Public Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที