12 มกราคม 2564
รหัสงาน: CH-18286
ช่างเทคนิค ซ่อมสร้างและบำรุงรักษา

ลักษณะงานและความรับผิดชอบ:

ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการวางแผน การออกแบบ การก่อสร้าง การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ การติดตั้ง การซ่อมสร้าง การปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคาร ทรัพย์สิน โครงการ เครื่องจักรและระบบต่าง ๆ ของเรา ให้ใช้งานได้ปลอดภัยและสะดวกสบาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของแบรนด์ต่าง ๆที่บริษัทฯบริหารและให้บริการต่อลูกค้า ทั้งในเชิงป้องกัน (Preventive) และแก้ไขซ่อมบำรุง (Corrective) อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

อาคาร ทรัพย์สิน โครงการ เครื่องจักรและระบบต่าง ๆรวมถึง

อาคารและสุขาภิบาล เช่น งานฝ้า-เพดาน งานผนังภายใน-ภายนอก งานหลังคา งานประตู-หน้าต่าง งานอุปกรณ์สุขภัณฑ์ 

•ครุภัณฑ์สำนักงาน  เช่นโต๊ะ เก้าอี้ กระดาน ไวท์บอร์ด และอุปกรณ์สำนักงานทั่วไปทั้งหมด 

•ระบบก๊าซ ไฟฟ้ากำลัง และแหล่งพลังงานหมุนเวียน

•ระบบเครื่องปรับอากาศ

ระบบสุขาภิบาล น้ำประปา น้ำเสีย ท่อระบายน้ำและท่อประปา

•ระบบแสงธรรมชาติและไฟฟ้าแสงสว่าง

•ระบบบันไดเลื่อนและลิฟท์

•ระบบระบายอากาศและเครื่องทำความเย็น

•ระบบสายสื่อสารโทรศัพท์และเครือข่ายไอที

•ระบบรักษาความปลอดภัยและสัญญาณเตือนภัย และ

•ระบบตรวจจับและป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น

โดยสรุปความรับผิดชอบอาคาร ทรัพย์สิน โครงการ เครื่องจักรและระบบต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 5 วัตถุประสงค์หลัก:

•การก่อสร้าง

•การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการแก้ไขซ่อมบำรุง

•การดำเนินงานประจำวัน

•การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพย์สิน และ

การประสานงานและสื่อสารกับทีมงานทุกระดับในบริษัทฯได้ดี เพื่อให้งานทื่รับผิดชอบดำเนินไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องการ:

•มีประสบการณ์การทำงาน1-2ปี หรือเพิ่งจบการศึกษาโดยมีผลการเรียนดีระดับ ปวช. หรือ ปวส. สาขาช่างเทคนิคโยธา หรือไฟฟ้า หรือเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีความกระตือรือร้น และมีแรงจูงใจในตนเอง

•มีทักษะด้านเทคนิค การแก้ปัญหา และการบริหารจัดการ

มีความเชี่ยวชาญใน Microsoft Office

•มีความสามารถในการใช้ AutoCAD, Photoshop, Illustrator, In-Design และ Microsoft Project

สวัสดิการพนักงาน:

- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

- วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย

- ประกันสังคม

- ประกันสุขภาพ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- เงินสนับสนุน เช่น งานแต่งงาน งานอุปสมบท

- โบนัสตามผลประกอบการ


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  อนุปริญญา
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  2 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • สถานที่ทำงาน:
  Si Racha, ชลบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  ฿15,000 - ฿18,000/เดือน (สามารถต่อรองได้)

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ

บริษัท โพเอ็ม โกลบอล จำกัด

POEM Global Limited (POEM) อยู่ในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการจัดการพื้นที่ เราพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ค้าปลีก (Retail) พื้นที่สำนักงาน (Office) ห้องเก็บของให้เช่า (Self Storage) และพื้นที่ประเภทอื่น ๆ

ธุรกิจของ POEM เติบโตอย่างยั่งยืนจากคุณค่าของแบรนด์ต่าง ๆที่บริษัทฯบริหารและให้บริการต่อลูกค้า ด้วยเหตุนี้บริษัทฯจึงมองหาบุคคลที่ใส่ใจในการส่งมอบคุณค่าของแบรนด์เหล่านี้ให้กับลูกค้าของเราอยู่เสมอ

เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตและการขยายตัวของเรา เรากำลังมองหาบุคคลดังกล่าวเพื่อสมัครเข้าร่วมทีมของเรา

ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จจะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมที่มีประสบการณ์ของบริษัทฯและบุคคลที่มีความสามารถสูงอื่น ๆ จะได้รับความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ได้รับโอกาสในการทำประโยชน์อันมีค่า และจะได้แพ็คเกจค่าตอบแทนที่น่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับคุณสมบัติและประสบการณ์