02 ธันวาคม 2563
รหัสงาน: BK-257430
Mechatronics Engineer

- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานและซ่อมบำรุงทั่วไป

- สามารถทำงานเขียนแบบเครื่องจักรกล หรือระบบสายพานลำเลียง

- ออกแบบระบบ PM เครื่องจักรและระบบไฟฟ้า

- สนับสนุนการพัฒนางานในด้าน IoT และ Robotics


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจอื่นๆ
 • สถานที่ทำงาน:
  ลาดกระบัง, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  ฿25,000/เดือน (สามารถต่อรองได้)

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน

บริษัท แคช คลับ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท แคช คลับ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เป็น Holding Company ซึ่งลงทุนในธุรกิจด้านต่าง ๆ อาทิเช่น อาหาร ยา สินค้าอุปโภคบริโภค การเกษตร อสังหาริมทรัพย์ โลจิสติกส์ หุ่นยนต์ และเครื่องจักร นอกจากนี้ยังเน้นด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นสำคัญ