31 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: SR-52
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / พนักงานการเงิน / พนักงานบันทึกข้อมูล

นักวิทยาศาตร์การแพทย์ (จำนวน 3 อัตรา)

คุณสมบัติ : 

วุุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ สาขาจุลพยาธิวิทยา, ชีววิทยา, พยาธิวิทยากายวิภาค หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 22-30 ปี
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

หน้าที่รับผิดชอบ : (งานจุลพยาธิวิทยา)
- เตรียมสไลด์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคทางพยาธิวิทยา (Histopathology)
- ดูแล/บำรุงรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการ
- ควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ  ISO 15189
- งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หน้าที่รับผิดชอบ : (งานศัลยพยาธิวิทยา)
- เตรียม วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
- จัดเตรียมตัวอย่างสำหรับการทดสอบด้านพยาธิวิทยา
- ตรวจทดสอบด้านพยาธิวิทยา ภายใต้การควบคุมของพยาธิแพทย์
- จดบันทึกและบรรยายลักษณะทางพยาธิสภาพที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าตามลักษณะที่พบ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

พนักงานการเงิน (จำนวน 2 อัตรา)

วุุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทุกสาขา
เพศ : ไม่จำกัด
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
** สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาขับขี่รถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ :
- ตรวจสอบเอกสาร จัดทำใบแจ้งหนี้ และ ส่งใบแจ้งหนี้
- บันทึกข้อมูลขาย แยกชนิดสิ่งส่งตรวจแยกรายชื่อลูกค้า ในฐานข้อมูล
- ตรวจสอบข้อมูลใบวางบิลที่ถึงกำหนดชำระ
- ติดตาม ทวงถามลูกหนี้ค้างชำระผ่านทางทุกช่องทางการติดต่อสื่อสาร
- ปฏิบัติงานในภาระกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

พนักงานบันทึกข้อมูล (จำนวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติ :

วุุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทุกสาขา
เพศ : ไม่จำกัด
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

หน้าที่รับผิดชอบ :

- บันทึกระเบียนประวัติ ผลการตรวจวิเคราะห์ด้วยตาเปล่าผลการวินิจฉัยโรค และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยอย่างถูกต้องลงในฐานข้อมูลพยาธิวินิจฉัย
- บรรจุ นำส่ง และ รายงานผลการตรวจวินิจฉัยโรค ทั้งในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์แก่สถานพยาบาล
- ตรวจสอบ จัดเก็บ และ สืบค้นข้อมูลทั้งในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์
- ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ค่าจ้างและผลประโยชน์ : 

- เงินเดือนสามารถต่อรองได้
- ค่าล่วงเวลา ตามปริมาณชิ้นงาน/ชั่วโมงการทำงาน
- โบนัส ตามนโยบายบริษัทฯ
- ตรวจสุขภาพประจำปี, ประกันสังคม, วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน
- วันหยุดประจำสัปดาห์ 1-2 วัน (ตามเงื่อนไขการทำงาน)
- สวัสดิการงานแต่งาน, งานบวช, ฌาปณกิจศพ, ค่าเยี่ยมไข้ 
- ตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา และ เซลล์นรีเวช

ติดต่อที่ : www.upl.co.th โทร 082-4659-263, 045-317-298

 

 

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการแพทย์ ธุรกิจเภสัชกรรม
 • สถานที่ทำงาน:
  สุรินทร์, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าตอบแทนพิเศษ

บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด
www.upl.co.th

บริการตรวจชิ้นเนื้อทางศัลยพยาธิวิทยาทั่วไป รับปรึกษาสไลด์ทาง ประสาทพยาธิวิทยา บริการและรับปรึกษาสไลด์เซลล์นรีเวช และ เซลล์วิทยาระบบอื่นๆ

ติดต่อที่ : www.upl.co.th โทร. 082-4659-263, 045-317-298