งาน บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 1 ตำแหน่ง

09 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: NB-5551
Sales Engineer / Sales Specialist

Job Description :

 • ร่วมวางแผนการตลาดและกลยุทธ์การตลาด
 • ปฏิบัติงานด้านงานขายและการตลาดตามแผนและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • ทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายสินค้าและบริการ
 • ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลตลาด และสภาพแวดล้อม สินค้า สภาวะคู่แข่งขันและนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • บริหารจัดการดูแลยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • ประเมินผลของโครงการส่งเสริมการขายของบริษัทและคู่แข่งขัน
 • ร่วมในการหาช่องทางการตลาดและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

Job Qualifications :

 • เพศชาย / เพศหญิง 
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ (ทุกสาขา), บริหารธุรกิจ (ทุกสาขา), เศรษฐศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด 1-5 ปี
 • ยินดีรับพิจารณาเด็กจบใหม่

 

ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ 

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เมืองทองธานี

สวัสดิการบริษัท

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (2 - 6 เปอร์เซ็นต์)
 • ประกันกลุ่ม (ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต)
 • โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการ)
 • เครื่องแบบพนักงาน (3 ชุด/ปี)
 • เบี้ยเลี้ยงภายในและภายนอกประเทศ
 • เงินช่วยเหลือค่างานแต่งและอื่นๆ
 • กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี (วันปีใหม่, วันสงกรานต์และอื่นๆ)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม

 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่เมืองทองธานี

355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

Tel.02-503-4116 ext. 315 , 316 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
http://www.scan-inter.com/en.html
Scan Inter Public Company Limited (SCN) was established in 1988 with focus on innovation and engineering excellence. Our continuous commitment to investment in R&D have yielded over a dozen patents over the years sustaining robust financial returns. With years consistent growth, SCN was successfully listed on the Stock Exchange of Thailand (SET) in 2015. Currently, SCN’s business interests spanned from natural gas and alternative energy to automotive. Going forward, the company aims to maintain solid growth through corporate and human resource development, business diversification and outward expansion.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที