งาน ใน ประเทศไทย 8,000 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
17 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-156086
Sales And Branding Representatives/ตัวแทนฝ่ายขายและดูแลการตลาดลูกค้าสัมพันธ์

รายละเอียดของงาน:

 • การสร้างกิจกรรมทางการตลาดให้กับบริษัทลูกค้า ในรูปแบบการออกบู้ท (Indoor and Outdoor)
 • กระจายข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยแทนบริษัทลูกค้า (Customer Service)
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวสินค้าที่บริษัทรับผิดชอบ
 • ดูแลเรื่องงานขายและสนับสนุนการทำงานโปรเจคของผู้ว่าจ้าง

คุณสมบัติ:

 • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี สัญชาติไทยเท่านั้น
 • การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี ชอบทำงานเป็นทีม
 • กระตือรือร้น สนุกสนาน ชอบพบปะพูดคุยกับลูกค้า
 • รับความกดดันได้
 • มีทัศนคติด้านบวกกับงานขาย
 • สามารถยืดหยุดเวลาในการทำงานได้
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่ 

สวัสดิการต่างๆ

 • โบนัสและคอมมิชชั่น (รายเดือน/สัปดาห์/ไตรมาส)
 • โอกาสในการเรียนรู้ทักษะด้านอื่นๆ นอกเหนือจากงานขายและการตลาด
 • โอกาสในการเดินทางไปเรียนรู้งานแลกเปลี่ยนและท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • กิจกรรมประจำปีต่างๆของบริษัท ( Event,Party,Outing and Sport Day)
 • ทริปและกิจกรรมการพัฒนาทักษะบุคลากร 

The HR Department

All applications will be treated with the strictest of confidence.  

62 Thaniya Building (BTS wing Zone) floor 10 Unit 1004-1005 

Silom Road, Suriyawong Bangrak, Bangkok 10500

Office : 02-6328890-4 (K.Kanitta) 

   Website : ULTIMATEINTERNATIONALMARKETING.COM

 Find us on Facebook : https://www.facebook.com/ultimate.organization

                                                              INSTAGRAM : ultimate_international_mktg


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

Ultimate International Marketing
WE OFFER OPPORTUNITIES, NOT JUST A JOB As we expand, we are seeking young and enthusiastic people who are result-driven and passionate with career success.  No relevant experiences required, on the job training provided Ultimate International Marketing is a leading professional sales and marketing company in South East Asia. We are the expert in tailoring below-the-line marketing activities to satisfy the needs of our international clients in terms of profitability and quality services.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที