งาน ท่องเที่ยว โรงแรม F&B ใน ประเทศไทย 93 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

07 เมษายน 2563
รหัสงาน: BK-205025
Assistant Residential Manager

Job Description:

 • Maintain good public relation with clients and occupants.
 • Manage all day-to-day operations of two condominium (Sukhumvit 18,Sukhumvit 61 ).
 • Coordinate building maintenance and repairs with Buildings and Grounds Maintenance that affect normal building operation
 • Oversee building security system and fire-prevention systems
 • Supervise cleaning contractors, security guards in the building, landscape contractors, building staff, sub contractors and overseeing all working contracts within the building.
 • Develop and implement facility emergency plans.
 • Handle budgeting and cost control for improvement expenses/decorating/repair building and maintenance
 • Summarize quarterly customer classifications and a monthly incident report.
 • Ensure the occupants meet their need.

Qualification:

 • Age 25-35 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Management or related field.
 • At least 5 years’ experience in Juristic Person,Residential Management, Building Management, Condominium Business is preferable.
 • Good command of written and spoken English with moderate computer literacy.
 • Good personality with service mind.
 • Willing to Learn and Pro-active person.

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Gaysorn Private Equity Co., Ltd.
URGENTLY REQUIRED !!! Gaysorn Group is a well-established group of companies engaging in asset management, real estate and property development. We are seeking energetic, motivated persons to join and support our growth in the following positions :

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที