งาน ท่องเที่ยว โรงแรม F&B ใน ประเทศไทย 1,057 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

16 มกราคม 2562
รหัสงาน: PH-831
GM/ ผู้จัดการโรงแรม 5 ดาว

รายละเอียดงาน

 • วางแผนการบริการจัดการให้กิจการดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย ทั้งทางด้านการบริหารและการตลาด
 • บริหารงานบุคคลและการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน ควบคุมดูแลในส่วนของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่บริการในโรงแรม โดยจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบให้ทำงาน เป็นแผนก แต่ละงานจะสอดรับประสานสัมพันธ์กัน มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน และมีการสื่อความที่ดี
 • จัดทำหรือควบคุมการทำบันทึกและบัญชี รายรับและรายจ่าย
 • ให้การต้อนรับแขกและดูแลการจัดที่พัก
 • จัดสรรเงิน อนุมัติการจ่าย และกำหนดหรือช่วยกำหนดงบประมาณสำหรับหน่วยงานต่างๆ ในโรงแรม
 • มอบอำนาจและกำหนดความรับผิดชอบให้แก่หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ และปรับปรุงแก้ไข การบริการด้านห้องพักและอาหาร
 • จัดทำรายงานให้เจ้าของกิจการทราบถึงความก้าวหน้าและสถานะของธุรกิจ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย /หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
 • สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรีสาขาด้านการบริหารโรงแรมหรือสูงกว่า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบริหารจัดการโรงแรม 5 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำในการทำงาน
 • มีความกระตือรือร้นและแก้ไขสถานการณ์ได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อลูกน้อง

ติดต่อ     

บริษัท วีไอพี โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด

83/87 ม.2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

โทร 063-0789721


รายละเอียดงาน:

VIP Holdings Group Company Limited.
Claim you company