งาน ท่องเที่ยว โรงแรม F&B ใน ประเทศไทย 1,038 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

21 มิถุนายน 2562
รหัสงาน: BK-99609
Tour Operation Officer/ เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ(จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวต่างประเทศ)

คุณสมบัติ:-

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ขอพิจารณาผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านงานทัวร์ต่างประเทศอย่างน้อย 3 ปีเท่านั้น
 • รักงานการบริการ มีความขยันและอดทน
 • มีวาทศิลป์, บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • กล้าพูด, กล้าแสดงออก, สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดี
 • มีความเข้าใจพื้นฐานด้านตั๋วและสายการบิน 
 • มีความรู้เกี่ยวกับเมืองต่าง ๆ ในแผนที่ ทั้งเรื่องจุดท่องเที่ยว ระยะห่างจากเมืองสู่เมือง วิธีการเดินทาง
 • สามารถออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวต่างประเทศได้เป็นอย่างดี
 • ทำงานเป็นทีมได้ สื่อสารได้ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้กับบริษัท (TOUR ITINERARY DESIGN / TRIP PLANNING) ทั้งในรูปแบบ Incentive และ Collective 
 • ทำรายการทัวร์เสนอลูกค้า ออกแบบเส้นทางแต่ละทริปได้ตามราคาและ QUOTATION ที่ได้รับมาให้ลุล่วงได้ตามกำหนดนัดหมาย
 • สามารถประสานงาน จองโรงแรมต่างประเทศ/ร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยว และ OVERSEA TRAVEL AGENCY/ TOUR OPERATOR ได้เป็นอย่างดี
 • จัดทำ Name list & Room list / Itinerary ให้กับหัวหน้าทัวร์รวมถึงคนขับรถ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ประสานรวมถึงจองคิวงานกับหัวหน้าทัวร์ได้อย่างมีระบบแบบแผน
 •  

  ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายและเอกสารการศึกษาโดยการกดปุ่ม “Apply Now”

  ติดต่อเพิ่มเติม คุณศิริฐา  หรือ คุณอรุณลักษณ์ 02-108-8666

  Human Resource Department Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.

  191 Silom Complex Building, 22nd Floor,

  Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

  Tel: 02-108-8666


  รายละเอียดงาน:

  สวัสดิการ
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ประกันสุขภาพ

  Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที