งาน ท่องเที่ยว โรงแรม F&B ใน ประเทศไทย 328 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

27 มกราคม 2563
รหัสงาน: PH-2333
เจ้าหน้าที่ธุรการ Administration

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับจองทัวร์
 • ประสานงานกับบริษัททัวร์และลูกค้า (Operator)
 • ประสานงานกับ Operator ของโรงแรม
 • ทำงานเอกสาร
 • ควบคุมและติดตามการส่งงานให้ลูกค้า
 • ดูแลอุปกรณ์พนักงาน
 • ทำงานธุรการทั่วไป

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง
 • ใช้งานโปรแกรม Ms office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านธุรการ – บุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ทางด้านธุรการ – บุคคลง และมีที่พักอาศัยในภูเก็ต
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • เรียนรู้งานได้เร็ว และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • ตรงเวลา / ขยัน / ซื่อสัตย์ / อดทน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

** หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ **

สนใจตำแหน่งงาน ติดต่อคุณ นาฏยา เบอร์ 084-625-0233             

 


รายละเอียดงาน:

HOLIDAY STORY CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที