งาน ธุรการ ทรัพยากรบุคคล ใน ประเทศไทย 1,537 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
10 มกราคม 2562
รหัสงาน: NKP-426
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ควบคุมงานด้าน HRM และ HRD ทั้งระบบ

2.ควบคุมและติดตามงานด้านธุรการ

3.วางแผนและดำเนินการด้านพัฒนาศักยภาพพนักงาน

4.ดำเนินการและประสานงานพัฒนาองค์กร ได้แก่ Core Value , 5ส เป็นต้น

 

คุณสมบัติ

1.เพศชาย/หญิง อายุ 30-33 ปี

2.จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.มีประสบการณ์ในสายงานบริหารงานบุคคลทั้งระบบ ระดับผู้ช่วยผู้จัดการแผนกหรือผู้จัดการแผนก อย่างน้อย 3-5 ปี

4.มีภาวะผุ้นำ ทักษะการประสานงานที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

5.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้

6.มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

7.มีทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐานและทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี

8.มีความรู้และทักษะการใช้ HR Tools ได้แก่ Competency, PMS, IDPs, Training Road Map จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9.สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานนครปฐมได้ ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.45 น.(หยุดเสาร์เว้นเสาร์)

 

 

สวัสดิการ

 

 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ประกันชีวิต
 • เงินค่าที่พัก
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าเดินทางต่างจังหวัด
 • รางวัลอายุงาน
 • วันหยุดประจำปี 13 วัน/ปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-12 วัน/ปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สัมมนา/กิจกรรมสังสรรค์/ท่องเที่ยวประจำปี
 • การฝึกอบรมภายใน-ภายนอกองค์กร
 • เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณีสมรส(2,000-4,000)
 • เงินช่วยเหลืองานบวช(2,000)
 • ของเยี่ยมไข้/เยี่ยมคลอดบุตร
 • ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี
 • เสื้อยูนิฟอร์มและอุปกรณ์ความปลอดภัย
 • ประกันสังคม 
 •  

   

   

   

   


  รายละเอียดงาน:

  สวัสดิการ
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • บริการรถรับส่งพนักงาน
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต

  F - Plus Co., Ltd.
  Claim you company
  F-Plus Co., Ltd. was established in year 2000. Our factory is located in Sampran, Nakornpathom and the office is on Ekamai Rd. (Sukhumvit 63). We produce many wide varieties of condiments in many sizes and flavors such as Seasoning Powder, Sauce under “Fa Thai” brand (ผงปรุงรสฟ้าไทย). We sell our products through many channels such as supermarket, wholesaler and retailer with our own sales team and distribute with our own logistics. We have been growing every year and would like to find energetic, creative and good attitude people to join us.