งาน Technology ใน ประเทศไทย 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

31 ธันวาคม 2564
รหัสงาน: BK-257990
Data Labeling for the German Language (Remote)

Job description

Data Labeling Position for German!

 

Remote Labeling Position

#Contractor position! No additional benefits.

 

Requirements:

1. Must be able to work between 8am-5pm Pacific Standard Time (Monday - Friday).

After 8-9 weeks, we will re-evaluate to determine if judge is ready to work their own specific time zone.

2. This is an hourly position. (at least 40 hours a week!)

3. Must have high speed internet.

4. Must have own device (desktop or laptop).

 

Position:

We are actively looking for qualified and dynamic applicants for our International Markets for the German Language.

The position is specifically for a US based technology firm-based projects to improve their Artificial Intelligence and machine learning projects.

In these roles, you will have the choice to perform tasks that require you to research the web for various information and entities to validate data which is relevant to your language and culture. There may be several projects available in the marketplace that is created for these tasks at any given time to work on creating a large diversity of projects that can be done.

 

Projects/Tasks include but are not limited to:

-Improving Search engine results all over the world especially in regional languages and dialects

-Raw data labeling in your respective native language or language expertise.

-Speech recognition

-Image and Video Annotation

 

Basic Requirements and Skills:

Ability to effectively use various search engines to navigate websites and compare data.

UHRS experience is a plus but not required

In-market knowledge: bilingual /native language proficiency and cultural knowledge are required.

The marketplace tasks are available “around the clock” making the job highly flexible. The tasks can be performed from any desktop or laptop. The availability of the tasks can vary daily creating a very dynamic environment.

 

Benefits:

Contractor position Freelance remote worker (you work from home)

Can be used as a primary or supplemental source of income.

 

About Volga

We have extensive experience of software development experience many large companies. Our vision is to provide cost effective and scalable solutions to the ever-changing world of software development life cycle. Clear vision to be the best in the business by partnering with clients in a way to act as an extension of internal staff. Commitment to excellence and cutting-edge solutions to form lasting strategic partnerships.

 

Payment Methods:

Wise

PayPal

 

Languages:

#German (required)

English (preferred)

 

Job Types: Full-time, Contract, New-Grad

Pay: $5.00 to $7.00 USD per hour

 

#data #labeling #deutsch #thailand #remote #wfh 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานชั่วคราว, งานสัญญาจ้าง, งานอิสระ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจไอที
 • สถานที่ทำงาน:
  เชียงใหม่, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  ฿23,000/เดือน (ไม่มี)

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ทำงานที่บ้านได้

Who we are


We have extensive experience of software development experience many large companies. Our vision is to provide cost effective and scalable solutions to the ever changing world of software development life cycle. Clear vision to be the best in the business by partnering with clients in a way to act as an extension of internal staff. Commitment to excellence and cutting edge solutions to form lasting strategic partnerships.