งาน Technology ใน ประเทศไทย 60 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

21 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-148748
Technology Risk Specialist - SCB Technology (JR-0043789)

Job Descriptions:

 • Lead and manage the collaboration between Technology teams and business group to ensure smooth Technology delivery at acceptable risk level
 • Oversee and accountable for strategic technology risk management planning to cover enterprise-wide security technology risk issues and ensure Technology risk plan is in alignment with Bank policies and international standards
 • Increase awareness and compliance with risk policy and process related matters
 • Improve operational effectiveness by directing, interpreting and evaluating the deployment of risk management policies, procedures and initiatives within an organizational area
 • Conduct Technology Risk Control Self-Assessment (RCSA) by means of risk identification, assessment, response, and monitoring/reporting
 • Conduct risk analysis for high-severity incidents
 • Provide advisory service and risk assessment
 • Monitor Key Risk Indicator and report status of Risk Treatment Plan
 • Promote technology risk awareness and update emerging technology risks

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in Computer science, Engineering or related field in IT
 • 5-7 years of experience in technology risk management process
 • Ability to work as information security control in “Finance & Banking Industry” or related field
 • Soft skills on adaptability, communication, and self-learning
 • Stay up to date with technology trends, security threats/controls and digital law
 • Good Command of English is required
 • Computer proficiency
 • Strong advisory, presentation, analytical and communication skills

รายละเอียดงาน:

Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)
https://www.scb.co.th/

"Let's start a brighter career future together" Siam Commercial Bank (SCB) provides universal financial solutions to all customer segments with the best in benefits and full social responsibility. We are looking for responsible, enthusiastic, high caliber people with potential to join our team.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที