งาน Technology ใน ประเทศไทย 42 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

18 กันยายน 2563
รหัสงาน: BK-246887
Digital Marketer for Digital Technology /นักการตลาดดิจิทัล สำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล

Responsibilities:

 • Operate marketing communication in the form of digital marketing / online communication.
 • Promote the Company's image and activities through every online media channel.
 • Manage marketing information on social network.
 • Collect and required marketing leads.
 • Control and plan budgets for online marketing.
 • Organize online event and various activities to meet the sales of the company.
 • Coordination and product supervision (Brand), plan the work to be in the concept based on customers' needs.
 • Marketing operations at the business to business level.

Qualification:

 • Male or Female and age 24 years or more.
 • Bachelor's degree or higher Communication Arts, Marketing Communication, Public Relations, IT related fields or other related fields.
 • Have an experience in marketing communication and public relations/ digital marketing/ online communication at least 2 years.
 • Have knowledge, ability and interested in using social network. (Google Analytics, Ad word, Facebook Analytics, Google Tag, [email protected], Adobe Photoshop - Photo & Design Software)
 • Be creative, enthusiastic, and like to learn new things and modern technology.
 • Have good human relations, positive thinking and responsible for the assignment.
 • Good command in English in both of speaking and writing.

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ

STelligence Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที