งาน วิศวกรรม ใน ประเทศไทย 1,742 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

27 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-181723
Mechanical Engineer/วิศวกรเครื่องกล

คำอธิบายลักษณะงาน (Job Description):

 • จัดทำและประเมินราคางานเครื่องกล
 • จัดทำและตรวจสอบ Shop Drawing
 • วางแผนงานและควบคุมดูแลงานระบบเครื่องกลให้เป็นไปตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ (Qualifications):

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ควบคุมงานและบริหารโครงการ 1-5 ปี
 • มีทักษะการติดต่อประสานงานที่ดี
 • สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว รักความก้าวหน้า มีความรับผิดชอบ
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้ Microsoft excel ,Word, Autocad
 • สามารถปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • สถานที่ทำงาน:
  กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน

Engineering 33 Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที