งาน วิศวกรรม ใน ประเทศไทย 1,053 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

19 มีนาคม 2562
รหัสงาน: CH-4791
QA Engineer (Urgently Required!!)/วิศวกรรม ประกันคุณภาพ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในมาตราฐาน
 • จัดแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และ การแก้ไข ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ
 • ติดตามวิเคราะห์ปัญหาที่ลูกค้าแจ้ง เพื่อหาทางป้องกันการเกิดซ้ำ และจัดทำรายงานเพื่อชี้แจงให้ลูกค้าทราบ
 • จัดทำมาตราฐานต่าง ๆ และกระบวนการที่ใช้ผลิต ให้อยู่ในมาตรฐานความต้องการของลูกค้า
 • ควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัด เครื่องทดสอบ ให้มีความเที่ยงตรง แม่นยำ น่าเชื่อถือ
 • ควบคุมและตรวจสอบระบบเอกสารให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
 • ทำงานตามเป้าหมาย KPI
 • อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 •  

  คุณสมบัติ

  • เพศ ชาย อายุ 25 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา อุตสาหการ 
  • มีความรู้เกี่ยวกับเอกสาร CONTROL PLAN, PPAP, FMEA
  • สามารถใช้เครื่องมือวัดได้เป็นอย่างดี ( profile / micrometer / hardness)
  • สามารถฟัง/ พูด ภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์ด้านงาน QC อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ ISO/TS 16949 , ISO 14000
  • มีประสบการณ์ด้านงานฉีดพลาสติกและงานขึ้นรูปเหล็ก
  • สามารถขับรถยนต์ได้  และ มีใบอนุญาตขับขี่

   


  รายละเอียดงาน:

  สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ค่าตอบแทนพิเศษ
  • ค่ายานพาหนะ
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

  Enshu Molding Products (Thailand) Co., Ltd.
  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที