งาน วิทยาศาสตร์ ห้องทดลอง วิจัยและพัฒนา ใน ประเทศไทย 303 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
16 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-231224
Medical Sales Representative/ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์

Job Descriptions :

 • ดูแลลูกค้าที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของตนเอง ติดต่อประสานงานกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
 • นำเสนอขายสินค้า พร้อมทั้งติดตามผลการขายและการบริการหลังการขาย
 • ดูแลฐานลูกค้าปัจจุบันและหาฐานลูกค้ารายใหม่

Qualifications :

 • เพศ ชาย / หญิง สัญชาติไทย
 • อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา
 • บุคลิกดี รักงานขายและบริการ มีความกระตือรือร้น
 • มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลที่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวใช้ในการทำงาน

 

An attractive remuneration & fringe benefit will be offered to the successful candidates.   Please apply to the following address in writing together with your resume, recent photo and telephone number.   Human Resources Department   HOLLYWOOD INTERNATIONAL LTD.   501/4-8 Phetchburi Road, Rajtaywee, Bangkok 10400   (nearby Rajtawee intersection)   Direct line : 0-2653-8255, 0-2653-8556,0-2251-6032 Ext. 775   Fax : 02-653-9797

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

Hollywood International Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที