งาน วิทยาศาสตร์ ห้องทดลอง วิจัยและพัฒนา ใน ประเทศไทย 1,057 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
21 มีนาคม 2562
รหัสงาน: BK-52217
Data Scientist/นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

 Level:                                 Officer – Sr. Manager

Base Salary Range:         THB 50,000 – 150,000 per month

 Responsibilities:

 • A degree in Data Science, Engineering, Statistics, Mathematics, Operations Research or equivalent with at least 2 years of work experience
 • Advanced knowledge of machine learning and big data analytics.
 • Familiarity with unstructured data, NLP, Text Mining, Graph Theory, Deep Learning.
 • Mathematics backgrounds in Probability, Numerical Analysis, Linear Algebra, ML and DL
 • Technical Skills such as Java, Python, R, Tableau, SQL.
 • Experiences with Hadoop, PySpark, Hive, Scala, Kafka, Impala etc.
 • Proactive personality with initiative, resourceful, enthusiasm, and able to think on his own idea
 • Strong capabilities to communicate clearly both in writing and presentations in Thai and English
 • Experienced in building models such as numerical data, images, texts and message queue are preferred

Qualification

 • Male / Female age 21 – 40 years old
 • A degree in Data Science, Engineering, Statistics, Mathematics, Operations Research or equivalent
 • Minimum 1-year experience in Data Scientist or related fields.
 • Self-motivated and dynamic
 • Hardworking, initiative, positive attitude toward team working
 • Able to work under pressure
 • Good communication and presentation skills
 • Strong analytical and problem-solving skills
 • Strong command of spoken and written English

รายละเอียดงาน:

AUTO IN LOVE CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที