งาน บริการด้านการแพทย์ ใน ประเทศไทย 133 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

16 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-231211
Interpreter and Translator
We are currently seeking an experienced Translator and Interpreter to join our new clinic based in the heart of Bangkok. This role will see you facilitate communication between patients, families, staff and doctors, re-communicating both written and verbal messages in both English and Mandarin.

Working closely with our team, your duties will include;
 • Facilitate communication between patients and their support persons, agents and Genea staff & Doctors to co-ordinate the patients care and  treatment
 • Identify and resolve conflicts/misunderstandings related to the meanings of words, concepts, practices, or behaviours
 • Listen to speakers' statements in order to determine meanings and to prepare translations, using electronic listening systems as necessary
 • Developing & building relationships with patients and internal staff
 • Regular attendance and participation in team meeting
 • Read written materials such as legal documents, scientific works, or reports, and rewrite material into Mandarin/English
 • Check translations of technical terms and terminology to ensure that they are accurate and remain consistent throughout translation revision
 • Proofread, edit, and revise translated materials
 • Adapt software and accompanying technical documents to another language and culture

The successful candidate

We are seeking an experienced translator for this role, you must have excellent Mandarin (10/10) and strong English (8/10 or upper) - You must be degree qualified. Experience in a medical field would be highly regarded however is not essential. You must have good customer service skills and an empathetic manner - our patients are dealing with sensitive issues so we need someone caring and understanding for this role. 

This is a great opportunity to use your previous experience and join a growing company who has been in operation for over 30 years. 
รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • ประเภทงาน:
 • สถานที่ทำงาน:
  ปทุมวัน, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Genea Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที