งาน บริการด้านการแพทย์ ใน ประเทศไทย 792 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

25 พฤษภาคม 2562
รหัสงาน: BK-88692
Registered Nurse/พยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่งงาน: พยาบาลวิชาชีพ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลการตรวจวัดสัญญาณชีพของผู้สูงอายุ เพื่อประเมินสุขภาพเบื้องต้น
 • ดูแลการได้รับยาของผู้สูงอายุให้เป็นไปตามแพทย์สั่ง
 • รับผิดชอบการบันทึกและเก็บข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุ
 • ทำหน้าที่ให้การดูแลพยาบาลแก่ผู้สูงอายุร่วมกับผู้ช่วยพยาบาล
 • ให้การสนับสนุนงานแพทย์ เมื่อแพทย์มาตรวจเยี่ยมผู้ผู้สูงอายุที่สถานพยาบาล หรือเมื่อต้องพาผู้สูงอายุไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
 • ทำการปฐมพยาบาลอย่างเหมาะสม และ/หรือ ทำหัตถการ ในกรณีฉุกเฉินระหว่างทางเมื่อต้องพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล
 • หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • รายงานต่อผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยใน หรือมีประสบการณ์ทำงานเป็นพยาบาลประจำห้องฉุกเฉิน
 • มีใจรักในการดูแลผู้สูงอายุ
 • มีบุคลิกภาพดี และมีใจรักการบริการ
 • ตรงต่อเวลา สามารถทำงานเป็นทีมและบริหารเวลาได้ดี
 • เปิดใจรับข้อมูล ทักษะ และการเรียนรู้ใหม่ ๆ (เช่น แนวทางการพยาบาลแบบญี่ปุ่น)
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Words, Excel PowerPoint ได้
 • สามารถทำงานเข้าเวรได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

 

Job Position: Registered Nurse

Roles and Responsibilities:

 • Checking Vital Signs of residents to keep them safe and healthy
 • Managing medication for residents
 • Being responsible for maintaining and keeping health records updated
 • Providing nursing care for residents along with caregivers
 • Supporting a doctor who visits the facility to check on residents 1-2 times a week
 • Joining a resident for visiting a doctor to a hospital from the facility
 • Providing a resident proper medical care and treatment on the way to a hospital in case of emergency
 • Reporting to Operations Manager
 • Other duties assigned by Operations Manager

Qualifications:

 • Thai Nationality
 • Bachelor's degree of Nursing or higher.
 • More than 3 years experience as a Registered Nurse
 • Experience in Emergency department and/or In Patient Department will be advantage.
 • Enjoying communicating with elderly people
 • Pleasant personality with hospitality mind-set
 • Good at working with others and time management
 • Ensuring information is shared with internal and external people in an appropriate manner
 • Being open for new things (e.g. Japanese ways of Nursing Care)
 • Being proficient in Microsoft Word, Excel and Power point
 • Available to work on shift

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • สถานที่ทำงาน:
  ลาดพร้าว, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ

Hanno-Vejpong Geriatric Center (Thailand) Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที