งาน บริการด้านการแพทย์ ใน ประเทศไทย 631 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

20 มกราคม 2562
รหัสงาน: BK-32511
Sales Manager (Hybrid - MC channel)

Key Responsibilities:

 • To drive sales team to achieved target and develop territory as assignment by providing benefits information to all potential stakeholders and monitor the achievement of sales objectives by the sales team and performance evaluation within the team
 • Responsibility of the sales team to achieve goals for all product sales targets.
 • Coach reps to effectively handle objections and to develop MR selling competencies
 • Providing coaching and on the job training
 • Ensure sales activities are complied and aligned with company policy and regulations
 • Utilizes all necessary marketing information, customer needs and volume potential
 • Develop and leverage strong engagement with key customers through scientific leadership
 • Embed compliance culture and company core values through your team and at all levels

Qualifications:

 • Bachelor's degree in Pharmaceutical / Medical Science or related filed
 • Minimum 2 years’ experience in Medical Representative and minimum 3 years’ experience in Sales Supervisor / Sales Manager would be preferable
 • Hybrid field experiences in both Bangkok and Up-country
 • Experience with  Haematology / Oncology / Antibiotic / Orthopaedics / Dermatology  would be preferable
 • Energetic, proactive, highly motivated, well-organized and good interpersonal skills
 • Self-motivated and possessing good follow-up abilities, good problem solving, good coaching and mentoring skill and strong analytical skill
 • Strong leadership with interpersonal and negotiation skills
 • Result-oriented, team leader , team player and service mind
 • Be able to under pressure.
 • Good command of both written and spoken English
 • Computer literacy & MS Office

To apply, please submit your detailed CV and a recent photo by clicking on "Apply Now"


รายละเอียดงาน: