งาน Front Office ใน ประเทศไทย 36 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

15 มิถุนายน 2562
รหัสงาน: BK-97239
Senior System Analyst for Front Office

We are looking for Technology leading professional to drive firm’s change and strategic IT project. The role is financial IT enabler to blend technology and financial knowledge to make a sustainable company’s competitive advantage.

Responsibilities:

 • Gathers and analyzes software requirement to efficiently address business needs
 • Provides team and user with technical recommendation and procedural design
 • Liaison between user, operation team, other support area, IT vendor to provide superior customer service
 • Develops functional specifications and system design specifications for user engagements
 • Responsible for the application design, application development that meets system standards from beginning to end
 • Co-operates and facilitates team and related participant interaction

Qualifications:

 • Significant Financial Services Industry experience (3-5 Years in Securities Brokerage)
 • Strong knowledge of financial product such as Equity, Derivative, Derivative warrant, Block trade etc.
 • Ability to participate and share knowledge for Business process re-engineering, Process control review and design, Lean
 • Male/Female, Bachelor or higher degree in Computer Science or related field, Ages not over 33 years
 • Experience or background in the following technologies: Trading system, Market Making, Algorithm trading, Micro service architecture etc.

Skill and Competencies:

 • Self-motivated, ambitious and quickly absorb
 • Problem solver
 • Strong analytical and organizational skills
 • Work independently and effectively as part of a team
 • Handling multiple tasks and responsibilities in a dynamic environment
 • Excellent verbal and written communication skills

Phatra offers career development, and is committed to developing each employee to

fulfill his/her potential.   Successful candidates can look forward to competitive remuneration package, fringe benefits and exciting career prospects. 

Interested applicants : Please send your detailed resume with transcript and photo to: The Human Resources Department

Phatra Securities Public Company Limited

11th Floor Human Resources Department, Muang Thai-Phatra Office Tower 1,

252/6 Ratchadaphisek Rd.,Huay-Kwang, Bangkok 10310 

Contact: Ms. Arisa Udomsiri at 0-2305-9243 Fax. 0-2693-2632

(Applications will be treated with strictly confidential)


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Phatra Securities Public Company Limited
http://www.phatrasecurities.com/en/
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED is the leading securities and investment banking house in Thailand, providing fully integrated services comprising securities trading, investment banking, financial advisory, and research.  Phatra is widely recognized locally and internationally for its excellence and commitment to the Thai capital market.  Moreover, we are actively expanding our wealth management team to meet a growing demand from the market. To maintain our strong position, we seek well-qualified, ambitious and energetic candidates to join our team of experts. We currently have opening for challenging positions and invite you to participate in our continued legacy.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที