งาน Front Office ใน ประเทศไทย 20 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

22 เมษายน 2562
รหัสงาน: CM-1608
CMIS Front Office Assistant

Salary Range: 16,000 - 18,000 Baht

General Description:

Front Office is a person manage the front office activ ities to ensu re efficient and smooth operations for producing excellent satisfactory outcomes for students, teachers, parents and visitors. This position is often the first person that students, teachers, parents and visitors meet when they enter CMIS. Job duties are primarily communication-based such as answering phone calls and email correspondence. Daily tasks include scheduling meetings, greeting and welcoming visitors, facilitating communication between teachers and Thai staff. etc..

Qualifications:

 • Thai Nationality
 • Bachelor’s degree
 • Proficient in written and spoken Thai & English with communication skills
 • Customer service skills including the ability to establish and maintain effective working relationships with the general public, parents, staff, and students.
 • Excellent organizational skills, including strong systems for time and task management
 • Familiar with multicultural working environment
 • Computer literacy
 • Having clear of criminal record
 • Having passed or exempted from military service (male)
 • Obtaining at least 600 of TOEIC Score

Responsibilities:

1. Provide receptionist services

 • Create a welcoming and responsive front office environment for students, families, staff, and visitors
 • Assist parents, students and staff as required
 • Manage front office communications (phones, deliveries, posting notifications, etc.)
 • Provide school information upon request
 • Schedule appointments
 • Greet and manage visitors and guests to ensure student safety

2. Assist with student attendance

 • Support daily attendance process

3. General Administrative and Operation Duties

 • Maintain and organize office files
 • Organize and distribute mails
 • Cooperate with the Event Coordinator and Community Liaison
 • Coordinate with various department as needed

4. Performs any other tasks as assigned by supervisors (Direct and Hierarchical)

Applicants (who meet the above qualifications) should download the application form from the CMIS website https://cmis.ac.th/about/employment
and submit it along with a resume via APPLY NOW

School Address : 13 Chetupon Road, Chiang Mai Thailand 50000

Tel. 053-306152  Fax. 053-242455


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Chiang Mai International School
Our School Conveniently located in the city of Chiang Mai,  Chiang Mai International School (CMIS) provides high quality education in an ideal social and cultural environment.  CMIS has been helping meet the educational needs of the international community in northern Thailand since 1954.  In 2014, we celebrated our 60th anniversary of educational excellence. We offer an English-language, American-sourced education taught from an international perspective. Our well-qualified teachers provide instruction that is aligned to a standards-based curriculum focused on learning. The academically rigorous Advanced Placement (AP ) courses offered in our high school help prepare our graduates for admission to outstanding universities and colleges around the world. Built on a tradition of providing educational excellence in a caring community, today we remain the school of choice for students from 31 different countries. While remaining true to our core values of the Christian faith, we welcome students from all faiths, cultures, nationalities, and backgrounds from the expanding international community in northern Thailand. At CMIS, we celebrate our ethnic and cultural diversity.  Our students have historic and cultural connections to many different countries, speak multiple languages, and often hold more than one passport.  We strive to maintain a culturally diverse student body, adding to the richness of the international educational experience. Accreditation and Member Organizations CMIS has held Thai Government legal status as an international Elementary and Middle school since 1985, and as a High School (accredited for university entrance qualification) since 1995. We are also accredited from Kindergarten through Grade 12 by the Western Association of Schools and Colleges (WASC ) in the United States and recognized by the Association of Indian Universities (AIU ).  CMIS is a member of the East Asian Regional Council of Overseas Schools (EARCOS ), the International Schools Association of Thailand (ISAT ), and the Association of Christian Schools International (ACSI ). 
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที