งาน การตลาด PR ใน ประเทศไทย 1,140 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
16 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-231407
Marketing

Perform market analysis and research on the latest trends.

Assist with daily administrative duties.

Design and present new social media campaign ideas.

Monitor all social media platforms for trending news, ideas, and feedback.

Prepare detailed promotional presentations.

Help with the planning and hosting of marketing events.

Research and evaluate competitor marketing and digital content.

Contribute to the creation of mock-ups, email campaigns, and social media content.


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  นักศึกษาฝึกงาน
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจบริการด้านการเงิน
 • สถานที่ทำงาน:
  คลองเตย, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  ไม่มี

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

A Stotz Investment Research
https://www.astotz.com/

Perform market analysis and research on the latest trends.
Assist with daily administrative duties.
Design and present new social media campaign ideas.
Monitor all social media platforms for trending news, ideas, and feedback.
Prepare detailed promotional presentations.
Help with the planning and hosting of marketing events.
Research and evaluate competitor marketing and digital content.
Contribute to the creation of mock-ups, email campaigns, and social media content.