งาน การตลาด PR ใน ประเทศไทย 2,555 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
20 มีนาคม 2562
รหัสงาน: BK-51849
Housing Loan Sales Representative/เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเคหะ

เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเคหะ

ลุ่มลูกค้าโคประจำพื้นที่ กทม. เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี พัทยา ระยอง ฉะเชิงเทรา

Responsibilities: 

 • ติดต่อกลุ่มลูกค้าโครงการบ้านและคอนโด
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของโครงการ
 • แนะนำสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าที่สนใจซื้อบ้านและคอนโด
 • เสนอขายผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารตามที่ได้รับมอบหมาย ตามช่องทาง Direct Sales
 • ประจำพื้นที่ กทม. เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี พัทยา ระยอง ฉะเชิงเทรา

Qualifications:

 • อายุ 22-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • มีความรู้ ทักษะทางด้านการขายสินเชื่อเคหะ
 • มีทักษะการขายและการเจรจาต่อรอง, มนุษยสัมพันธ์ดี, มีความกระตือรือร้น
 • ชอบงานอิสระ รักความท้าทายและต้องการมีรายได้ที่ไม่จำกัด
 • มีรถยนต์ส่วนตัวใช้ในการปฏิบัติงาน
 • ถ้ามีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันภัย จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

Please send application by "Apply Now" button

Thanachart Bank Public Company Limited

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

Thanachart Career Center

G Floor, Thanachart Bank, Petchaburi Office, New Petchaburi Road

Tel:  02 220 2222 Ext. 1774


รายละเอียดงาน:

Thanachart Bank Public Company Limited
https://www.thanachart.co.th/en/home
URGENTLY REQUIRED!!! ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) (ธนาคารธนชาต) เดิมเป็นสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจในชื่อ บริษัทเงินทุน เอกชาติ จำกัด(มหาชน) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2545 ภายใต้ใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบจำกัดขอบเขตธุรกิจ หลังจากนั้นได้รับใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ จากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547 ปัจจุบันธนาคารมีขนาดของสินทรัพย์เป็นอันดับที่ 6 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย โดยเป็นผู้นำตลาดด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของประเทศ ธนาคารได้นำเสนอบริการทางการเงินที่ครบวงจรผ่านเครือข่ายสาขากว่า 600 แห่งทั่วประเทศ แก่ลูกค้ากว่า 4 ล้านราย ครอบคลุมในหลากหลายธุรกิจตั้งแต่ธุรกิจลูกค้ารายย่อย ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ ธุรกิจลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจบริหารจัดการกองทุน Thanachart Bank Public Company Limited (TBANK) was originally a finance company known as Ekachart Finance Public Company Limited. Its head office is located at 444 MBK Tower, Phayathai Rd.,Wangmai, Pathumwan, Bangkok. TBANK commenced its operations on April 22, 2002 with a Restricted Banking License. Afterward, the Ministry of Finance granted a full commercial banking license on March 1, 2004. The Bank, now, is Thailand’s sixth-largest bank by assets size and the country's leading automobile lender. With more than 600 branches nationwide, Thanachart Bank offers a full range of financial services to over 4 million customers including Retail, Hire Purchase, Corporate and SME banking, Insurance, Life Assurance, Securities Brokerage and Fund Management.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที