งาน FMCG & Retail ใน ประเทศไทย 173 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

06 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-172909
Manager - HR Business Partner (100-120K) FMCG/Retail/HRBP

Position:           Manager - HR Business Partner (100-120K) FMCG/Retail

Benefits:           100,000-120,000 Baht/ month + Other benefits

Based:               Bangkok

Recruiter:        Sirinapa (086-378-4083) / Sirinapa(at)mriww.co.th

 

Role Overview:

The Human Resources Business Partner (HRBP) is an integral part of the HR team and our organization. In this role, the HRBP will provide the foundational support and functional expertise that drives proactivity and results across a variety of our Practice areas. The HRBP will handle generalist responsibilities including onboarding of new associates, employee relations, training and development, performance & talent management, recruitment workflow, people metrics/reporting, partnering with line management on HR and business needs and special projects. The HRBP will also work closely with the Vice President of Human Resources to create and drive talent and business strategy across the Practice areas.

Role Responsibilities:

 • Work with business leaders and VP, HR to create and drive a talent strategy across the Practice areas, to include identification of top talent, the import and export of that top talent and the overall career development of associates for which the HRBP is responsible
 • Develop, implement, and facilitate training and development initiatives to meet the specific business needs of the organization
 • Participate in the design, implementation, and management of compensation initiatives to ensure that compensation practices are linked in the overall strategy to attract, reward, and retain top talent
 • Advocate and facilitate resolutions regarding employee relations issues, with escalation to the Vice President of Human Resources when necessary
 • Drive the annual performance and planning and review (PPR) process, including calibration of talent across a variety of different Practice groups, maintaining.
 • Drive the principles of meritocracy with business leaders in all talent decisions, including promotions, transfers, compensation adjustments, etc.
 • Drive the biannual HR Review process for a variety of different Practice groups/business, including top talent identification (9 Box), organizational strategy and succession planning
 • Partner with hiring managers to assess talent needs and strategy to meet those talent needs with both internal and external recruiting efforts
 • Generate a variety of reports as requested by HR, Finance, and other business leaders
 • Analyze Human Resources key metrics (turnover, exit interviews, days to fill positions, cost per hire) and utilize data for process improvements
 • Partner with management to prepare and maintain job descriptions for each position
 • Answer general HR questions and resolves issues in a timely manner
 • Manage Onboarding Process
 • Benefits Administration and Reconciliation
 • Special Events Coordination
 • Drive other special projects where needed

Knowledge and experience:

 • Thai Nationality only
 • Male/ Female, age 30-45
 • Bachelor’s degree preferred or 5-8 years direct HRBP/Generalist experience An MBA would be an advantage (but not necessary)
 • Minimum of 5-8 years of Human Resources experience, including HRIS systems such as ADP, WorkDay, emPerform and/or PeopleSoft required.
 • Excellent relationship-building and coaching skills
 • Ability to thrive in a fast paced environment with multiple priorities a must
 • Excellent oral and written communication skills
 • Results-orientation and time management skills
 • Execution-focused, with strong attention to detail
 • Ability to get into the details when necessary, but also see the larger picture and help drive strategy
 • Flexibility and the ability to adjust to a constantly changing work environment a must
 • Ability to manage multiple ongoing projects and prioritize accordingly
 • Strong organizational skills and attention to detail
 • Good English communication.

Attractive salary and generous fringe benefits will be offered to the successful candidates.

Interested candidates please send your application letter with resume, current and expected salary with contact details and refer the position as

Manager - HR Business Partner (100-120K) FMCG/Retail

If you believe that you are the right one, call Sirinapa "NOW"

086-378-4083


รายละเอียดงาน:

MRI Worldwide Recruitment (Thailand) Ltd.
http://mrinetwork.com/mrithailand/
For over fifty years, we have been a world leader in the field of executive search, and have provided high-caliber candidates to literally thousands of companies. We have International reach which is unparalleled in our industry. MRINetwork has been operating for 12 years in Thailand. As a client we find the best quality candidates quickly and as a candidate our recruiters will assist you in any way they can in your career transition. For more information, please call 66 (0) 2651 9889  [email protected]

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที