งาน อสังหาริมทรัพย์ ใน ประเทศไทย 274 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
09 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: BK-164920
Operation Asst. Manager/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

วางแผนกลยุทธ์การทำงานของฝ่าย  วิเคราะห์งบประมาณ รายได้ ค่าใช้จ่ายได้ ดูแลตรวจสอบและลงนามในสัญญาเช่า ตรวจสอบเอกสารคืนเงินประกัน ตรวจอาคารและประเมินผลการทำงาน รับเรื่องและแก้ไขปัญหาของลูกค้า ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้รับเหมา สุ่มตรวจเช็คทรัพย์สินของบริษัท เข้าร่วมประชุมและตรวจรับงานปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงการซ่อมแซมอาคาร เข้าร่วมประชุมแทนนายจ้างด้านอาคาร ดูแล สนง.ให้เช่าและคอนโด  ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ประสานงานแต่ละแผนก  ตรวจสอบการสั่งซื้อของแต่ละสาขา  ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • สถานที่ทำงาน:
  ดินแดง, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

V. One Asset Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที