งาน การผลิต ใน ประเทศไทย 1,138 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
15 กรกฎาคม 2562
รหัสงาน: BK-109753
ฺBrand Manager/ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

หน้าที่หลัก
1. บริหารจัดการแบรนด์สินค้าของทางบริษัทฯ
2. วางแผนกลยุทธตามนโยบาย พร้อมส่งเสริมการรับรู้ถึงแบรนด์สินค้าของบริษัท
3. นำเสนอแผนงานและพัฒนาประสิทธิภาพทางการตลาดพร้อมขับเคลื่อน
และดำเนินงาน ส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดขายในทุกช่องทาง
4. รับนโยบายพร้อมดำเนินการจากผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
5. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ
1. อายุ 22 - 35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะในการนำเสนอ และการสื่อสาร เจรจาต่อรอง
4. มีความรับผิดชอบด้านการประสานงาน/ติดตามงาน
5. มีแรงจูงใจ และมุ่งเน้นผลงาน
6. ดูแลลูกค้าและบริการหลังการขาย
7. ประสบการณ์งานขาย 1 ปีขึ้นไป
8. สามารถ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

 

*พิจารณา รับนักศึกษาจบใหม่ (มีความกระตือรือร้นและทักษะภาษาอังกฤษได้ในระดับดี)
**กรณี มีประสบการณ์การขาย ทางด้านผลิตภัณฑ์ เสนอขายทางโรงแรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**

 


รายละเอียดงาน:

KEITH & KYM CONCEPTS CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที