งาน การผลิต ใน ประเทศไทย 579 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
08 เมษายน 2563
รหัสงาน: CH-14717
Urgent !!! Production Control Staff ( Production Planning)

Qualification Required:

 • Bachelor’s degree in logistics or any related fields.
 • Male/Female
 • TOEIC Score at least 400 points.
 • At least 1 year of experience in Production Planning.

Production control (Planner Staff) responsibility:

 • Control the acquisition of regularly order customer.
 • Improve the accuracy of order from customer and make approaches to sale department.
 • Prepare monthly production plan.
 • Make a prompt to open the information of changed production plan to related section.
 • Control inventory of current parts.
 • Operate each kinds of terminal which are necessary for daily jobs (CIGMA operation).

Company Allowance:

 • 250 working days a year
 • Housing and meal allowance
 • Diligent Allowance
 • Shift allowance
 • Annual bonus
 • Uniform & Safety shoes
 • Allowance on a particular occasion such as funeral, wedding, etc.
 • Educational contribution for associates’ children
 • Contribution of medical charge for staff, his/her couple, children and parents
 • Air conditioned  bus
 • Library, playground field
 • Training both domestics and overseas
 • Company training center for staff
 • Year-end Party, Family Day, Sport Day
 • Provident  fund

For interested candidates, please submit your resume to below contact

Tel : +66038-210-100 EXT 2512,2520 / +66088-194-3151 / +66083-111-2738 Fax : +66038-210-116

Address : Amata Nakorn Industrial Estate
700/618 Moo 4 Bangna-Trad Rd., KM.57, T.Bankao, A.Panthong, Chonburi 20160


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

Siam Denso Manufacturing Co., Ltd.
https://www.denso.com/th/en/
DENSO  was established in Japan in 1949 with the determination to create value and highest satisfaction for our customers. DENSO has consistently developed automotive technology, systems and components, and has become the world's leading auto parts supplier. It currently has many affiliates all over the world; Asia, Oceania, Europe, America including Thailand, in order to provide our customers with the best class of auto part products and services. Siam DENSO Manufacturing Co., LTD. & Siam KYOSAN DENSO Co., LTD. are a subsidiary of DENSO Group. We are expected to be the manufacturing base of diesel Power train Control System of World Market.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที