งาน การผลิต ใน ประเทศไทย 1,087 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
19 มีนาคม 2562
รหัสงาน: BK-51575
Asst.Product Manager (Export)/ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ส่งออก
 • รับผิดชอบการออกสินค้าใหม่ในตลาดต่างประเทศ ,
 • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด วางconcept สำหรับสินค้าใหม่  ประสานงานกับ flavor house หรือทาง RD
 • รับผิดชอบการจัดการและบริหารสินค้าที่วางตลาดแล้ว
 •              -งานออกแบบฉลากสินค้าประสานงานปรับเปลี่ยนงานออกแบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบฉลาก

               -งานออกแบบสื่อสำหรับสินค้าประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ  ออกแบบ สื่อ support ตรวจสอบสื่อต่างๆ ที่ต้องการใช้ให้ครบถ้วน

               -วางแผนการโปรโมทสินค้า ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวาง concept activity

 • รับผิดชอบการเตรียมข้อมูลนำเสนอ
 • รับผิดชอบการเตรียมเอกสารต่างๆ
 •  

  คุณสมบัติ

   

          1. ชาย, หญิง อายุ 28 – 35 ปี

          2. การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด,Food Science, Management

          3. มีประสบการณ์พัฒนาสินค้าใหม่ (New Product Development)

          4. มีความรู้ทางด้านการวิจัยการตลาด และการบริหารผลิตภัณฑ์ และ regulation จะพิจารณาเป็นพิเศษ

          5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet ได้ดี

          6. มีความรู้ภาษาอังกฤษพูด อ่าน เขียน ในระดับดี

   

   

   

   


  รายละเอียดงาน:

  General Beverage Co., Ltd.
  ผลิตอาหาร  และเครื่องดื่ม

  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที