งาน Medical ใน ประเทศไทย 39 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

27 สิงหาคม 2563
รหัสงาน: KCB-316
Nursing Assistant

RESPONSIBILITIES:

Assist with wide variety of patient care tasks and collaborates with members of health care team to promote the delivery of patient care.

Organizes patient care assignments to ensure timely delivery and completion of care on assigned patients.

Seeks assistance as necessary for difficult assignments or problem solving.

Documents the care provided in patient record.

Labels specimens properly.

Asks patient about pain and reports to the RN/LPN as needed.

Utilizes pain scale.

Maintains orderliness and cleanliness of unit including patient/unit equipment.

Keeps patient areas neat and uncluttered and prepares rooms for patient admissions.

Cleans and maintains patient/unit equipment (i.e. over-bed tables, bed pans, bedside commodes).

Reports any problems (i.e. equipment, supplies and maintenance problems) immediately to the RN.

Makes hourly patient rounds (based on patient condition) to assure that safety measures are in place (i.e. side rails up as needed; beds in low, locked position; phone and call lights are within the patients' reach; and restraints are applied appropriately.

Ensures that all bed alarms are activated during hourly rounds. Utilizes personal protective equipment and universal comfort to assist the patient toward independent living.

Other duties as assigned.

 

EDUCATION:

High School Diploma or GED required.

Requires basic math skills and ability to read and write.

 

CERTIFICATIONS:

Successful completion of Basic Life Support (BLS) through American Heart Association (AHA) required within new hire period.

 

COMPLEXITY OF WORK:

Demonstrates empathy and interacts with patients, visitors, and all personnel in a courteous, helpful manner; able to resolve conflict in a constructive manner; able to maintain confidentiality regarding patients, families and co-workers; demonstrates respect for individual cultural and social differences.

Requires ability to work with minimal supervision.

 

WORK EXPERIENCE:

Previous nursing assistant experience preferred.

 

BASIC REQUIREMENTS:

Provides for patients' daily living activities; maintains safe and clean environment, maintains supplies, maintains equipment function. Transports patients and completes errands. With direction from RN assists in direct patient care tasks (i.e. performs EKGs, blood glucose monitoring, specimen collection, dressing changes, colostomy care and documentation of vital signs).

 

PHYSICAL REQUIREMENTS:

Requires full range of body motion including handling and lifting patient, manual and finger dexterity, and eye-hand coordination.

Requires frequent standing, walking, kneeling, reaching, squatting, bending/stooping and lifting patients.

Requires corrected vision and hearing to normal range.

Requires working under stressful conditions and irregular hours.

Exposure to communicable diseases and/or body fluids.

Exerting 20 to 50 pounds of force occasionally, and/or 10 to 25 pounds of force frequently, and/or greater than negligible up to 10 pounds of force constantly to move objects.

Physical Demand requirements are in excess of those for Light Work.

 

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT:

Follows standard precautions using personal protective equipment as required.

 

Note: The policy of Cleveland Clinic and its system hospitals (Cleveland Clinic) is to provide equal opportunity to all of our employees and applicants for employment. 

Decisions concerning employment, transfers and promotions are made upon the basis of the best qualified candidate without regard to color, race, religion, national origin, age, sex, sexual orientation, marital status, ancestry, status as a disabled or Vietnam era veteran or any other characteristic protected by law. Information provided on this application may be shared with any Cleveland Clinic facility.

Cleveland Clinic is pleased to be an equal employment employer: Women/Minorities/Veterans/Individuals with Disabilities

 

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  อนุปริญญา
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจโภชนาการ ธุรกิจความงาม
 • สถานที่ทำงาน:
  กาญจนบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  เงินเดือนรวมค่าคอมมิชชั่น

สวัสดิการ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันสุขภาพ

Cleveland Clinic
https://clevelandclinic.org

The Cleveland Clinic is a multispecialty academic hospital in Cleveland, Ohio, that is owned and operated by the Cleveland Clinic Foundation, an Ohio nonprofit corporation established in 1921. In addition to our flagship hospital in Cleveland, the Cleveland Clinic operates affiliated facilities in Florida, Nevada, Canada, and the United Arab Emirates.

The Cleveland Clinic is nationally recognized as one of the top medical centers in the US and the world, particularly in technological and management systems and in the treatment of cardiovascular disease. For high acuity conditions requiring special expertise or the latest technology, we are ranked as the #2 hospital by U.S. News & World Report (USNWR).