งาน Medical ใน ประเทศไทย 60 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

24 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-181323
Supervisor-Health Claim Assessor (Medical Background)

Key Responsibilities

 • Assesses and approves with respect to both new and referred claim cases include special request regarding the given authority
 • Facilitate the recommendation to higher authority assessor
 • Captures the claim information and benefit payment into the system as required to ensure the accurate payment to the claimant
 • Monitors and take action on self-pending of claim every 15 days
 • Participates into system & process improvement or other assignments from managers to deliver results as expected within the timeline
 • Contributes to update the claim assessment guideline
 • Update the business continuity plan per assignment
 • Makes commitment of personal development plan and deliver as promised
 • Engages with the company activities and contributes as a good team player to deliver the highest team performance
 • Providing claim information include coordinate and consulting 24/7 day service.
 • Available to relocation the workplace (near BTS/MRT line)

Position Specification Requirements

 • Bachelor degree or higher in nursing (preferable)
 • Almost 4 years working experience in life insurance
 • Knowledge in Life insurance product, process and regulation
 • Posses Medical, litigation, or investigation experiences
 • Negotiation, Training, Initiative and Team work skill
 • Customer service orientation
 • Effective problem solving
 • Reliability and Accountability
 • Stress tolerance under pressure

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

FWD Life Public Company Limited
https://www.fwd.co.th/th/
Established in 2012, FWD Thailand aims to provide customer-led insurance coverage whether it be savings, personal accident, retirement plans, or investment-linked insurance. Along with TMB, our bank partner, we deliver fresh customer experiences and provide quality services to more than 700,000 customers nationwide. FWD is a fresh insurance company for aspirational people who are looking forward to their lives ahead. We believe that life is all about living your passion and pursuing happiness; it’s our commitment to empower people to live their lives to the fullest everyday. We strive to deliver a whole new insurance experience that will make our customers feel secure and to have the confidence to pursue their passions with true peace-of-mind. When you become our customer, you’ll notice the difference in the way we talk, the tone of our conversation, our easy-to-understand products, and true convenience in dealing with FWD. At FWD, we encourage our staff and customers to live their passions and get more out of life every day. Dare to be different, perform with passion, do the right thing, succeed together, and care for people are the core values we adhere to while fulfilling our promise. H appiness, success, and fun are lifestyle aspirations that we live by. This is reflected in our dynamic and passionate working that leads to a fun working environment and ultimately success. We work hard but we play harder. We like to celebrate a job well done and also provide our staff members

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที