งาน Medical ใน ประเทศไทย 190 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

24 เมษายน 2562
รหัสงาน: BK-67642
Product Manager (OTC - Drug and Medical Device )
Responsibilities:
 • Taking care of 2 brands.
 • Planning and implementing trade marketing activities.
 • Planning promotions and managing budgets.
 • Implementing and providing product training to drugstores and distributors.
 • Managing POP and display preparation.
 • Planning and implementing BLT activities.
 • Directly reporting to the Marketing Manager.
Qualifications:
 • Male or female, aged 30-42.
 • Bachelor’s Degree or Master Degree in Pharmaceutical Science or any related field.
 • At least 3-5 years of experience as a Product Manager in the OTC Market.
 • Experience in taking care of medical devices, supplements and consumer healthcare products.
 • Experiences from a trade marketing field.
 • Fair to good command of English.
 • Must have own car.

รายละเอียดงาน:

PRTR Recruitment & Outsourcing
https://www.prtr.com/
Since PRTR’s establishment in Thailand in 1990, we have been a part of a roller coaster ride called Thailand's economy. We have witnessed the highs of the property boom, the collapse of the currency, the pain Thailand suffered facing up to the stringent demands of the IMF, the demise of the American mortgage market, Thailand’s ongoing political power struggle and the recent devastating floods. We are now playing our part in Thailand's future, which will see a steady annual growth, improved health and welfare services, a decrease in poverty, an increasing domestic demand from a growing middle class and a business environment that dictates transparency and increased honesty.   We currently have 5 offices in Bangkok and 2 offices in the Eastern Seaboard of Thailand employing a total of 232 staff with a further 41 staff supporting our client partners at their locations in Thailand. Our plan is for PRTR to become Thailand’s most successful recruitment, staff outsourcing and business process outsourcing services group of companies.  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที