งาน การศึกษา วิชาการ ใน ประเทศไทย 94 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

15 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-231219
Educational consultant (Chinese speaking)

Skills requirement:

 • At least 2-3 years experience in education.
 • Fluent in Thai, Chinese and English email, telephone correspondence
 • Internal and external communication skills
 • Proactive personality
 • Good team player
 • Able to make decision under your own responsibility
 • Willing to learn new things and adjust to multi-culture environment
 • Enjoy working with multi-task and able to work independently
 • Able to analyse for the individual case and problem solving skill
 • Able to communicate via telephone and email in Chinese would be advantage***

Responsibilities:

 • Meet and greet prospective parent as well as school tour
 • Answer telephone, email enquiry
 • Input student information into database system
 • Attend the school events
 • Fluent in Thai, Chinese and English for the application process including the trial, assessment and interview
 • Coordinate among departments
 • Promote school programme
 • Assist with the school scholarship programme
 • Assist and support new student and parent for their smooth transition to school

Please apply in writing with a covering letter and full CV with recent photo, how your experience matches the requirements of the vacancy and your expected salary.


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

Regent's International School, Bangkok
The Regent's School was established in 1995 and has since grown into the region's leading educational facility. Located within tropical surroundings and benefiting from many on-site facilities, our campus is a capable and secure place of learning. We welcome you to visit us to see for yourself why Regent's School is so successful. The Regent's School provides a secure and nurturing co-educational day and boarding environment. Each student is challenged to develop the skills and values necessary to become responsible, positive contributors to society. The school is a member of Round Square, an organisation whose IDEALS underpin all aspects of school life. These are: Internationalism, Democracy, Environmental awareness, Adventure, Leadership and Service to others. OUR PHILOSOPHY AND OBJECTIVES 1. TO ENCOURAGE ACADEMIC SUCCESS   To provide an excellent academic education enabling each student to achieve the highest level of which he or she is capable. 2. TO OFFER A BROAD CURRICULUM To foster an atmosphere of active participation and excellence in artistic, dramatic, sporting and other challenges, understanding that participation and personal progress are as important as achievement. 3. TO EDUCATE WELL ROUNDED GLOBAL CITIZENS To develop well rounded citizens, who have the social and personal values which lead to maturity, self-discipline and the acceptance of responsibility for themselves and others. 4. TO SUPPORT RISK TAKERS To encourage learning at the edge of one's comfort zone, developing a willingness to take measured risks, use initiative, persevere and value an adventurous spirit. 5. TO CELEBRATE DIVERSITY To celebrate the diversity of our community, respect for our host culture and have an appreciation of differences in culture, race, gender, language and religion. 6. TO BUILD PARTNERSHIPS To build supportive relationships within school and our wider community. Through these partnerships to encourage learning through service to others, care of our environment and seeking to ‘make a difference'. 7. TO PROMOTE LEADERSHIP AND INTEGRITY Leadership and Integrity: To develop the skills of leadership and an understanding of the value of integrity, teamwork and democracy. 8. TO CHALLENGE ACTIVE LEARNERS   To become creative and reflective learners, recognizing our own potential to challenge accepted wisdom and contribute to our own life-long learning. Preparation for an International Future: To be prepared to make a meaningful contribution to life beyond school, with the ability to progress to higher education or a career in any part of the world.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที