งาน การศึกษา วิชาการ ใน ประเทศไทย 74 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

07 เมษายน 2563
รหัสงาน: BK-205118
Senior Simulation Specialist/ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสการฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยด้วยสถานการณ์เสมือนจริง

Job Purpose

วิเคราะห์ความต้องการและวางแผนการฝึกอบรมทางคลินิก จัดทำหลักสูตรการอบรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการ จัดทำแผนการฝึกอบรมและงบประมาณ กำหนดหัวข้อ รูปแบบ สื่อการสอน วิธีการวัดผล และการติดตามประเมินผล เป็นผู้สอน หรือเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานและนิเทศการปฏิบัติงาน ดำเนินการประเมินผลการอบรม จัดการอบรมที่สนับสนุนการเลื่อนระดับของพยาบาล และเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำเครื่องมือประเมินทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรทางคลินิกด้านการฝึกทักษะทางคลินิกด้านการดูแลผู้ป่วยด้วยสถานการณ์เสมือนจริง

 

Qualifications
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโทพยาบาลศาสตร์หรือการบริหารการพยาบาล 
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการเป็ นวิทยากรฝึ กอบรมและการพัฒนาบุคลากร หรืองานด้านการบริหารการพยาบาลไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารโครงการฝึ กอบรม
 • มีประสบการณ์ทางด้านการสอนโดยใช้Simulator หรือเป็ นวิทยากรฝึ กอบรมพยาบาล ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450คะแนน
 •  

   Interested persons please submit your application letter and resume to:

   Human Resources Division 

  BUMRUNGRAD INTERNATIONAL

  ชั้น G ห้องสมัครงาน อาคาร Bumrungrad Tower

  33 สุขุมวิท3 (นานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110

  เปิดรับสมัครทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 15.30 น. (หยุดนักขัตฤกษ์)

  Tel.: 0-2011-4015

  Website: www.bumrungrad.com


  รายละเอียดงาน:
  • ประเภทการจ้าง:
   งานเต็มเวลา
  • ระดับของตำแหน่ง:
   ผู้จัดการ / อาวุโส
  • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
   ปริญญาตรี
  • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
   6 ปี
  • ประเภทธุรกิจ:
   ธุรกิจการแพทย์ ธุรกิจเภสัชกรรม
  • สถานที่ทำงาน:
   คลองเตย, กรุงเทพ, ประเทศไทย
  • เงินเดือน:
   สามารถต่อรองได้

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  https://www.bumrungrad.com/
  Bumrungrad Hospital  was founded in 1980 and is Southeast Asia's largest private hospital. Bumrungrad  treats over 850,000 patients per year of which 270,000 patients are from outside Thailand. Bumrungrad  is the first hospital in Asia to be certified by the US-based Joint Commission on International Accreditation (JCIA). Bumrungrad  has been listed on the Stock of Exchange of Thailand since 1989. BH International (BHI) was established in 2002 to provide international standard healthcare consulting and management services throughout Asia.

  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที