งาน การศึกษา วิชาการ ใน ประเทศไทย 93 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

28 ตุลาคม 2563
รหัสงาน: BK-257057
Education Development Specialist
Job description
 • Curriculum พัฒนาหลักสูตร ความรู้พื้นฐานการศึกษา นำเสนอแนวทางการพัฒนาและวิจัยทางการศึกษา
 • Assessment การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 • Research and Development พัฒนาสินค้าและบริการด้านการเรียนรู้ 
 • ให้คำปรึกษา แนะนำและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา

Qualification
 • ปริญญาตรี/โท ด้านการศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 • บุคลิกภาพดี มี Services mind มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการศึกษา
 • สถานที่ทำงาน:
  ปทุมวัน, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

ONDEMAND EDUCATION CO., LTD.
Learn Corporation Co,Ltd. Founded in 2006, our first business started with the name “OnDemand” tutorial school. With a strong determination to promote and improve the education system of Thailand to sustain and for our company to grow as the private sector’s ministry of education, we work hard to create learning innovations for all age ranges. We are looking forward to seeing everyone’s success and happiness. We hope to see everyone in the society receive and pass the opportunities forward to those in need. In 2020 we need to help 1,000,000 people a years. If you are passionate in improving the Thai educational system, we would like to invite you to join our warm family at Learn Corporation. Website company www.learn.co.th Website  http://thaipublica.org/2016/03/on-demand-shadow-education-1/ http://www.brandbuffet.in.th/2016/02/learn-education-social-enterprise-thailand/ http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/587419 https://www.theguardian.com/british-council-partner-zone/2015/sep/11/top-tips-from-thailand-on-starting-a-successful-social-enterprise  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที