งาน อีคอมเมิร์ซ ใน ประเทศไทย 1,003 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

04 กรกฎาคม 2562
รหัสงาน: BK-108309
Sales Manager (E-Commerce & TV Shopping)/ผู้จัดการขาย (อีคอมเมิร์ซและทีวีชอปปิง)

รายละเอียดงาน

 • บริหารงาน ด้านการขายสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce (Marketplace, B2C,     e-retailer) และ TV Shopping (TV - On Air, Call center)
 • วางแผนกลยุทธ์ สร้างสรรค์ แคมเปญ โปรโมชัน และเพื่อพัฒนาช่องทางการขายใหม่ๆ และต่อยอดธุรกิจองค์กร
 • บริหารจัดการ เพื่อให้ยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งดำเนินการ ส่งเสริมการการตลาดและการขายให้สอดคล้องกับธุรกิจ
 • การวางแผนและการดำเนินการตลาด Digital /Direct to Customer และบริหารงบประมาณ เพื่อการสื่อสารและกระตุ้นยอดขาย ผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อสร้าง Conversation เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ ROI สูงสุด
 • จัดการดำเนินงาน ตรวจสอบและประสานงานร่วมกับทีมงาน วางแผน ดำเนินการร่วมกับคู่ค้า และทีมงานในองค์กร เพื่อสร้างแผนการและสร้างการขาย และการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาด คู่แข่งขัน และกลุ่มลูกค้า ผ่านทางช่องทางดิจิตอลและโฮมชอปปิง
 • ติดตามและประเมินผลการขาย การวิเคราะห์แนวโน้มตลาดและพฤติกรรมของผู้ซื้อสินค้าและกลุ่มลูกค้าคาดหวังในอนาคต
 • สรุปรายงานการขายสินค้าทุกสัปดาห์และทุกเดือน และวิเคราะห์ ร่วมมือกันในทีมผลิตภัณฑ์ แบรนด์ต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนะ โอกาส ช่องทาง และรูปแบบการตลาดใหม่ๆ

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาตลาด, บริหารธุรกิจ, ศิลปะการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน E-Commerce /TV Shopping จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปในด้านการตลาด การสร้างแบรนด์สินค้า การบริหารยอดขายสินค้าต่างๆ
 • สามารถทำงานได้หลากหลาย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่รวดเร็วและการทำงานภายใต้ความกดดัน
 • มีทักษะการนำเสนอ การสื่อสารที่ดี การปฏิบัติงาน และวิเคราะห์แผนงานในเชิงสร้างสรรค์ และมีวิธีการเชิงรุกในการปฏิบัติงาน
 • สามารถทำงานเป็นทีม และมีความหลงใหลในงานด้านการตลาดและไม่กลัวการทำยอดขาย
 • ความเป็นผู้นำ ทักษะการเจรจาต่อรองดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ และมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office) ได้ในระดับดี
 • ***พิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น***

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ผู้จัดการ / อาวุโส
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจ Trading ธุรกิจจัดจำหน่าย
 • สถานที่ทำงาน:
  บึงกุ่ม, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

NBD Healthcare Co., Ltd.
Company Overview As a result of endeavor and consistency in honest business conduct over 15 years, NBD group has been growing continuously and steadily. Our company is a Thailand leading Healthcare products, Food supplements, Healthy Food and Beverages manufacturer with complete in-house facilities. Business Vision Our group of companies would provide superior high quality products, which helping people live under concept of “Better Health, Better Life” We aim to produce and distribute the quality products for the consumers and provide accurate services to our trade partners.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที