งาน อีคอมเมิร์ซ ใน ประเทศไทย 366 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

09 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: BK-165183
Business Banking Analytics (AVP-VP)

Job Responsibilities

 • Monitor portfolio performance and undertake insightful analysis to provide assessment on the quality of underlying portfolios and recommendation to optimize the Bank’s portfolio quality for the retail portfolios.
 • Deep-dive analysis on portfolio, product program, and customer analysis to identify emerging trends and work closely with Retail Banking business to drive data-driven decision making.
 • Produce regular reports pertaining to Retail Banking portfolios.
 • Forecast expected loss for the Retail Banking portfolio
 • Assist in implementation of credit risk models and conduct the impact analysis from the new models
 • Provide information/analysis to the business for analysis and decision making in portfolio matters Ad-hoc analytics 

Qualification 

 • Master’s degree in Business Administration, Finance, Economics, Statistics, Computer Science, or related fields
 • Minimum 3 years of working experience in Banking Industry, with credit portfolio management background and strong business acumen in the retail SME business
 • Strong quantitative/ analytical skills with sound business acumen.
 • Strong people and interpersonal skills
 • Good communication skill
 • Good command of English both written and verbal.
 • SAS programming would be a plus. 

 

 

 


รายละเอียดงาน:

United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)
https://www.uob.co.th/
United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited is a member of the United Overseas Bank Group, which aims to be a premier bank in the Asia – Pacific Region. With over 150 branches across Thailand, and supported by UOB Group’s extensive network of over 500 offices in 18 countries and territories, the Bank is well-positioned to play a significant role in the continued growth of the Thai economy and the banking & financial industry. We are seeking committed, energetic individuals who believe in being rewarded for performance, who want to grow in their careers, while at the same time, contribute to UOB’s exciting growth in Thailand.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที