งาน อีคอมเมิร์ซ ใน ประเทศไทย 243 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

07 เมษายน 2563
รหัสงาน: BK-205100
Head of Mobile Application(AVP Level)

Responsibilities:

 • Create vision, strategies and roadmaps of corporate mobile application product life cycle with various stakeholders
 • Build cutting edge Android/iOS application and backend server that serves shopper needs by working closely with digital marketing, CRM and financial service teams to develop product needs and align with the product plan, transform requirements and feature request into product specifications.
 • Recommend the nature and scope of present and future functions by reviewing product specifications and requirements
 • Analyze product usage and customer feedback to improve the product
 • Create, prioritize and maintain feature lists and user stories in the products (services) backlogs and ensure high priority development requests are assigned to appropriate iterations
 • Manage external vendors and developers to deliver mobile application design, development and deployment through the various stages of idealization, development, testing, release and development within the timeline
 • Work in agile scrum framework including sprints, sprint reviews, sprint planning, retrospectives and grooming sessions
 • Develop mobile application analytics and set up key performance metrics and identify opportunities for improvement as well as assess the success of products and features and determine necessary enhancements
 • Create and maintain project schedules and task lists and ensure effective delivery of projects in accordance with roadmap

Qualifications:

 • Bachelor's Degree or Master's Degree in Computer Engineering, Computer Science or other related field
 • At least 8 years of experience in Mobile Application Management and Development
 • At least 3 years of Team Leader or Head of Mobile Application and Development
 • Knowledge in developing native mobile application for both Android and iOS (Swift and Kotlin)

 

 

Interested applicants are invited to click APPLY NOW and only shortlisted candidates will be contacted.

 

 

Big C Supercenter Public Co., Ltd.

 Recruitment Department

 97/11 6th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

 Tel:  02-655-0666

 website: http://www.bigc.co.th

 


รายละเอียดงาน:

Big C Supercenter Public Co., Ltd.
ahttps://www.bigc.co.th
Big C Supercenter Public Co., Ltd., is one of the leading retailers in Thailand and Southeast Asia.  We have more than 30,000 employees working in our Headquarters Office in Bangkok (Rajdamri) and in Big C stores throughout Thailand.  As a subsidiary of Berli Jucker Public Co., Ltd., we is a true multi-format retailer: we operate hypermarkets (Big C), supermarkets (Big C Market), convenience stores (Mini Big C) and drugstores (PURE). Moreover, our customers can order directly on Big C Shopping Online. www.bigc.co.th Corporate: www.bigc.co.th Facebook: Big C Careers TH
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที