งาน อีคอมเมิร์ซ ใน ประเทศไทย 261 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

16 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-231190
Business Analyst / System Analyst

RESPONSIBILITIES: 

 • ทำความเข้าใจ user requirements 
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบ ให้ตรงตาม business requirement 
 • จัดทำเอกสาร SRS, Flowchart และ Prototype ให้กับลูกค้าและทีม Developer 
 • ควบคุมให้ Developers ทำงานตามที่ระบุในเอกสาร 
 • แนะนำ User ให้เข้าใจหลักการทำงานของระบบ 

 

QUALIFICATIONS: 

 • ปริญญาตรี คณะ Computer Science หรือคณะที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในตำแหน่ง System Analyst / Business Analyst 
 • ชอบวางแผน และ จัดเรียงลำดับงานได้ดี 
 • ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 • มีประสบการณ์ทำงานในแวดวง Ecommerce จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

 

SmoothGraph Connect Co., Ltd.

เลขที่ 3599/75 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ

SmoothGraph Connect Co., Ltd.
SmoothGraph develop an E-commerce and Digital Marketing solution for SMEs. We inspires to enhance SMEs to step into digital market on a right track. Our team assists clients from start and grow every step with them. We are not only an agency who operate an online campaign but we also come out with numbers and results as well as educate clients to understand how your online strategy should be. Now we are building a team who passionate in e-commerce and digital market. Be a part of us, you will get to learn how to get into e-commerce and digital market in all aspects.   www.smoothgraph.com      

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที