งาน อีคอมเมิร์ซ ใน ประเทศไทย 295 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

24 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-181459
Assistant to GM / Assistant Manager (Chinese Language)/ผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูง

Education and Qualification

 • Age: 23-35
 • This position is open or Thai nationality and expats (company will provide work permit).
 • Minimum Bachelor degree in any field.
 • HSK5 (Chinese) is Necessary
 • Good Command in English, Mandarin and Thai, will be advantageous.
 • Computer skill in Ms Office is necessary.
 • Organisational skills and the ability to multitask.
 • Communication skills.
 • Having working experience in Financial product will be advantage.
 • Have real estate knowledge.

Responsibilities

 • acting as a first point of contact: dealing with correspondence and phone calls.
 • managing diaries and organising meetings and appointments, often controlling access to the manager/executive.
 • booking and arranging travel, transport and accommodation.
 • organising events and conferences.
 • reminding the manager/executive of important tasks and deadlines.
 • typing, compiling and preparing reports, presentations and correspondence.
 • managing databases and filing systems.
 • implementing and maintaining procedures/administrative systems.
 • liaising with staff, suppliers and clients.
 • collating and filing expenses.
 • miscellaneous tasks to support their manager.

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

GOLD ERAWAN GROUP HOLDING CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที