งาน อีคอมเมิร์ซ ใน ประเทศไทย 283 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

29 ตุลาคม 2563
รหัสงาน: BK-257175
Senior Manager - Data Analyst (Magento Lead)

Job Responsibilities

 • Provide solution architecture for business problems, platform integration with third-party services, designing and developing complex features for business needs.
 • Engage with business & IT stakeholders to understand required capabilities, integrating business knowledge with technical solutions.
 • Work collaboratively with internal partners, external vendors.
 • Manage team of E-commerce development.
 • Analyze and report traffic of e-commerce website and advertisement related to e-commerce campaigns using Goggle AD.
 • Work with project managers and developers to ensure quality solutions are delivered.
 • Monitor key performance indicators on the website and develop plans to improve them.
 • Any other duties as assigned.   

 

 
Qualifications

 • Bachelor’s degree of Computer, Information Technology or related field.
 • Experience 1 - 2 years with Magento
 • Good written and verbal communication in English.
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Strong analytical and problem-solving skills
 • Knowledge of analytical tools (e.g., Google Analytics/Marketing Automation) is a plus.

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

THE MALL GROUP CO., LTD. ( HEAD OFFICE )
The Mall Group Co., Ltd. is the leading retail business in Thailand comprising of 9 branches of The Mall Department Stores, The Emporium, and Siam Paragon. We are on the path of expanding operations to cope with our brilliant business opportunities. The company is now seeking proactive and enthusiastic talented professionals to strengthen our Management Team with a strong determination of achieving The Regions Ultimate Retail Entertainment Complex Group.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที