งาน สุขภาพ โภชนาการ ความงาม ใน ประเทศไทย 46 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
11 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: BK-165871
Retail Manager

รายละเอียด

-  กระตุ้นทีมงานให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานและสร้าง Team work ที่แข็งแรง

-   บริหารยอดขายทุกสาขาที่ได้รับมอบหมายให้ได้ตามเป้าหมาย

-  ดูแลและอบรมผู้จัดการร้านและพนักงานขาย ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-  รับผิดชอบเป้าขายรายเดือน /ต้นทุนสินค้า/การสูญเสีย/มาตรฐานสินค้า/ควบคุมเรื่องตารางการทำงาน แต่ละสาขา

-  ดูแลควบคุมมาตรฐาน พนักงาน

-  หาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสาขาที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ

-  ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน

-  ดูแล บริหาร สต๊อกของแต่ละสาขา

-  ประสานงานโปรโมชั่นต่างๆกับทีมภายในและภายนอก

-  สรุปยอดและรายงานปัญหา พร้อมกับแผนการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร  

-  ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป 

-  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

-  มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ในด้าน Retail Business หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

    และอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไปในระดับบังคับบัญชา 

-  มีทักษะในการบริหารจัดการ, สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอย่างดี 

-  มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี 

-  มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office เช่น MS Word, MS Excel ได้ดี 

-  ทักษะภาษาอังกฤษ การเขียน/อ่าน/พูด ในระดับดี

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ค่าตอบแทนพิเศษ
  • ค่ายานพาหนะ
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ประกันชีวิต

J & P Fragrances Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที