งาน ราชการ บริการสาธารณะ ใน ประเทศไทย 18 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

13 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: PH-2591
Analyst/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

Job Description

The candidate will be part of a small professional information team and will be responsible to:

 • Analyze data related to cases of human trafficking and serious exploitation
 • Qualify and evaluate the reliability and credibility of information
 • Identify patterns, trends and statistics of interest
 • Production of high quality reports and presentations
 • Deliver information in formal reports, presentations and briefings
 • Seek feedback and direction from both external stakeholders and internal decision makers
 • Assist in the development of partnerships
 • Maintain confidentiality of privileged and sensitive information
 • Demonstrate our organizational values to a high standard

Qualifications & Experience

 • It is preferred that a candidate have a minimum of 3 years’ experience as an analyst or in a human rights or anti-human trafficking organization, or another relevant role. Ideal experience to include:

-          Analytical experience with excellent problem-solving skills

-          Knowledge of analytical software and techniques

-          Research, information collection and data mapping

-          Report-drafting with consistent attention to detail

-          Establishment and maintaining of partner relationships

 • Having a strong interest in technology would be an added advantage
 • Have an interest or knowledge in justice or human trafficking related issues
 • A university degree in a relevant field would be an added advantage
 • Strong verbal communication and writing skills
 • Be fluent in written and spoken Thai and English to a proficient level

  Skills & Attributes

 • Willing to learn
 • Attention to detail
 • Patient and work well under stress
 • Positive attitude and a team player
 • Demonstrate initiative
 • Willing acceptance of responsibility

Application

Please email your CV and application letter before 31st August 2020.


รายละเอียดงาน:

For Freedom Int.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที