งาน บริการเฉพาะทาง ใน ประเทศไทย 1,000 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

21 มกราคม 2562
รหัสงาน: BK-32521
System Analyst / Sr.System Analyst (System Integration)

Job Description

 • จัดทำเอกสารคู่มือการใช้ระบบงาน
 • เสนอแนวทางการแก้ไข
 • จัดเก็บความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
 • วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ทั้งหมดและนำไปออกแบบเป็นระบบงาน
 • จัดทำเอกสารของระบบงานโดยใช้ Unified Modeling  Language Model
 • วางแผนการตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานก่อนส่งมอบ
 • ทำการตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานว่าเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ (Verification)
 • จัดทำเอกสารการตรวจสอบความถูกต้องของระบบงาน
 • จัดทำเอกสารคู่มือการใช้ระบบงาน
 • ปัญหาที่เกิดขึ้นระบบงานที่รับผิดชอบ

Qualifications

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25-35 ปี
 • มีการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมซอฟท์แวร์ หรือสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ในสายงานพัฒนาซอฟท์แวร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง System Analysis ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานดังนี้
 • มีความรู้ในเรื่อง Requirement Management
 • มีความรู้ในเรื่อง Unified Modeling  Language
 • ใช้ Object – Oriented Analysis and Design ในการออกแบบซอฟท์แวร์
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูล MS SQL, Oracle
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนา  Web Application โดยใช้ภาษา HTML, Java ,Java Script ,SQL
 • มีความรู้ในเรื่อง Software Development Process, Software Development Life Cycle
 • พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพ รวมถึงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

For interested candidate, please submit your updated CV with full details of working experience, stating present and expected salary together with recent photo by click "Apply Now"

All applications would be treated with the strictest confidentiality. 

Chanwanich Group

Silom (Head office): Kongboonma Building, 699 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500

Phrapradaeng Factory: Suksawad Rd., Pakklong Bang pla kot, Phrasamutchedi, Samutprakarn

Sinsakhon Factory: Sinsakhon Printing City & Industrial Estate, Samutsakhon

Tel. (02) 635-3333 Ext. 2323 (Khun Suphachoak)

www.chanwanich.com | www.si.chanwanich.com | www.paboonma.com

 Find us on Line application: “@chanwanich”


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Chan Wanich Co., Ltd.
Claim you company
Chan Wanich Security Printing is the longest-established security printing in Thailand with over 86 years of experience behind us. We have a long history of supplying high quality security printing to our customers and we are continuing to expand, whilst remaining true to our founding principles of offering high quality products and good service at reasonable prices. As part of our extensive R&D programme, we have developed and produced our own security features and continue to research new techniques and products to allow us to provide a solution to match the requirements of our customers. We offer a very wide range of services catering to all aspects of the security market, supplying complete solutions to the corporate, banking and governmental sectors. We pride ourselves on maintaining long working relationships with our customers who trust us to supply a solution that meets their exacting demands. Our current product range includes: passports, bank books, excise stamps, postcards, insurance cards, brand protection, security packaging (stickers and labels), ID cards, credit cards, ATM cards and mag stripe cards and many more products. We offer complete smartcards solutions, which includes the manufacturing of smartcard itself, and the development of the relevant applications (both on- and off-chip) using our own in-house team of software developers and system integrators. “If you are looking for opportunity to showcase your talents... We want you to join our robust team.” Company is currently seeking personnel to assume the following positions: