งาน ประกันภัย ใน ประเทศไทย 775 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

24 พฤษภาคม 2562
รหัสงาน: BK-88414
Commission & Reinsurance - Officer /เจ้าหน้าที่คำนวณผลประโยชน์ช่องทางขายและประกันภัยต่อ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ                                                                                           

1. วิเคราะห์และสรุปข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผลประโยชน์ช่องทางขาย เช่น ผลผลิตฝ่ายขาย ข้อมูลสถิติตัวแทนและนายหน้า ผลประโยชน์ช่องทางธนาคาร                                                                                 

2. จัดทำ Statement ประกันภัยต่อ เพื่อบันทึกบัญชี และ Settle กับผู้รับประกันภัยต่อ ตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อ       

3. จัดทำสถิติทางด้านประกันภัยต่อ เพื่อศึกษาผลกระทบต่อบริษัท ทั้งทางด้านสถานะกำไร และความมั่นคงทางการเงิน (Solvency) 

4. นำเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในฝ่ายงาน และระหว่างฝ่ายงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรีทุกสาขา

2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี

3. หากมีความรู้ในธุรกิจประกันชีวิตและโครงสร้างตัวแทนจะพิจารณาพิเศษ

4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, Access    


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจประกันภัย
 • สถานที่ทำงาน:
  ห้วยขวาง, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Dhipaya Life Assurance Public Company Limited
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Dhipaya Life Assurance Public Company Limited บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของคนไทยที่มีความมุ่งมั่นเติบโตอย่างมั่นคงด้วยการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและทีมงานมืออาชีพ เคียงข้างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม สู่ความยั่งยืนรอบด้าน โดยบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์เป็นสถาบันประกันชีวิตชั้นนำของไทย ที่มีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดและเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยพันธกิจร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย  บริษัทฯ มีความต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูง (High Calibre) เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งที่เปิดรับอยู่ในขณะนี้ คือ: 

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที