งาน ประกันภัย ใน ประเทศไทย 788 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

16 กรกฎาคม 2562
รหัสงาน: BK-110042
Account Executive (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก) - ฝ่ายประกันภัยสวัสดิการพนักงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ดูแลงานต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ที่จัดให้ลูกค้า
 • จัดโปรแกรมประกันภัยสวัสดิการพนักงาน ได้แก่ ประกันการรักษาพยาบาล, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ และประกันภัยเดินทางที่สมเหตุสมผลทั้งราคาและเงื่อนไขความคุ้มครอง
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าเพื่อเพิ่มช่องทางด้านการตลาดและการขาย, พัฒนาระบบการทำงานเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้า

 คุณสมบัติ :

 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประกันภัย, การตลาดและการขาย, การบริหารจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยไม่น้อยกว่า 5 ปีโดยเฉพาะทางด้านการขาย/ การตลาด/ พัฒนาธุรกิจ หากมีประสบการณ์โดยตรงทางด้านการประกันภัยสวัสดิการพนักงานจะเป็นประโยชน์
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

Lockton Wattana Insurance Brokers (Thailand) Ltd.
URGENTLY REQUIRED !!! บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือกลุ่มบริษัทล็อคตั้น อิงค์ (Lockton Inc) ซึ่งเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยอิสระที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา และเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยระดับโลกที่มีเครือข่ายสำนักงานกว่า 140 แห่งใน 43 ประเทศทั่วโลก และในประเทศไทย บริษัทฯได้เปิดดำเนินการเป็นเวลากว่า 30 ปี มีพนักงานกว่า 200 คน เพื่อให้บริการคำปรึกษาและคำแนะนำด้านการบริหารความเสี่ยงภัย ช่วยเหลือด้านการจัดประกันภันภัย ทั้งประกันวินาศภัย ประกันชีวิต และประกันภัยต่อ ตลอดจนดำเนินการติดตามเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที