งาน บัญชี ใน ประเทศไทย 1,765 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
21 มกราคม 2562
รหัสงาน: BK-32438
เจ้าหน้าที่บัญชี/บัญชี

รายละเอียดงาน

 • ทำภาษีซื้อ ,ตั้งเจ้าหนี้ ,รายการจ่าย
 • ยื่น ภ.ง.ด. 3, 53
 • ทำเงินสดย่อย
 • สามารถใช้โปรแกรม EXpress , SAPB1

คุณสมบัติ 

 • มีอัธยาศัยดี                                                   
 • มีทัศคติที่ดี                                                   
 • มีความซื่อสัตย์  ขยัน อดทน                                  
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย               

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • มีเบี้ยขยัน
 •  มีค่าล่วงเวลา

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าตอบแทนพิเศษ

T.R.C. POLYPACK CO., LTD.
Claim you company