งาน บัญชี ใน ประเทศไทย 1,928 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
16 กรกฎาคม 2562
รหัสงาน: BK-109992
Finance and Accounting Officer/เจ้าหน้าที่บัญชี และการเงิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมให้การทำเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
 • รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกลงในระบบบัญชี
 • สามารถจัดการให้การจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา
 • สามารถติดต่อและให้คำตอบเบื้องต้นเกี่ยวกับการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้
 • ควบคุมดูแล และจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับนำส่งกรมสรรพากร
 • บันทึกตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และตัดจ่ายค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้าสำหรับทุกสิ้นเดือน
 • กระทบยอดรายละเอียดระหว่างบัญชีเจ้าหนี้รายตัว บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และบัญชีค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้า กับบัญชีคุม
 • กระทบยอดรายงานภงด.3 ภงด.53 ภงด.54 ภพ.30 ภพ.36 กับบัญชีคุม
 • จัดทำรายงานภงด.3 ภงด.53 ภงด.54 ภพ.30 ภพ.36 และนำส่งรายงานให้ กรมสรรพากร
 • รับผิดชอบเงินสดย่อย เบิก - จ่ายประจำวัน
 • กระทบยอด Bank Reconcile
 • เช็คสต๊อกประจำเดือน
 • จัดทำเช็คจ่าย รับวางบิล
 • จัดทำทะเบียนทรัพย์สินบริษัท
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี อย่างน้อย 1 - 2 ปีขึ้นไป ( ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่* )
 • เข้าใจในระบบบัญชี และภาษี
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษพอใช้
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานภายใต้ข้อจำกัดของเวลาได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ดี  MS Office

 

 

 

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • ประเภทงาน:
 • สถานที่ทำงาน:
  ปทุมวัน, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Hatari Wireless Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที