งาน ก่อสร้าง ใน ประเทศไทย 1,076 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

24 พฤษภาคม 2562
รหัสงาน: BK-88017
Foreman /ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

รายละเอียดงาน :

- สามารถควบคุมการก่อสร้างงานตกแต่งภายในให้เป็นไปตามแบบและแผนงานการก่อสร้างรวมทั้งเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด 

- สามารถประมาณการนำวัสดุเข้าโครงการและบริหารการใช้วัสดุภายในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ตรวจสอบดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและทราบถึงแนวทางมาตรการป้องกันความเสียหายหรืออันตรายต่างๆในไซท์งาน
- ควบคุมการทำงานของทีมงานและผู้รับเหมาได้เป็นอย่างดี

- สามารถเข้าร่วมประชุมงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้
- สามารถรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- เพศชาย อายุ 20-35 ปี วุฒิปวช.ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
- พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำเร็จรูป, Microsoft Office ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ ขยัน อดทนมีบุคลิกภาพดี
- มีมนุษสัมพันธ์ดี และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
- สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานสัญญาจ้าง
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • สถานที่ทำงาน:
  บางนา, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

PAS 409 Engineering Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที