งาน ก่อสร้าง ใน ประเทศไทย 218 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

16 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: CH-16451
QS (Building,Multi discipline) in Refinery (Many Positions)

Quantity Surveyor Responsibilities:

 • Reviewing construction plans and preparing quantity requirements.
 • Scrutinizing maintenance and material costs, as well as contracts to ensure the best deals.
 • Liaising with site managers, clients, contractors, and subcontractors.
 • Preparing reports, analyses, contracts, budgets, risk assessment, and other documents.
 • Advising managers and clients on improvements and new strategies.
 • Keeping track of materials and ordering more when required.
 • Documenting any changes in design and updating budgets.
 • Establishing and maintaining professional relationships with external and internal stakeholders.
 • Traveling from the office to various sites as required.

Quantity Surveyor Requirements:

 • Bachelor's degree in Quantity Surveying, Engineering, Management, or similar.
 • Construction estimating or finance experienced is advantageous.
 • Strong analytical and critical thinking skills.
 • Sound knowledge of construction.
 • Excellent negotiating and interpersonal skills.
 • Ability to organize, plan, and strategize.
 • A valid driver's license.
 • Great networking abilities.

Please send resume to

CChadavipoo @ fircroft.com (อีเมล์ติดกันหมด)

Fircroft Thailand

22nd Floor, 2202 Pacific Place II Building, 142

Sukhumvit Road, Bangkok,, Thailand 10110

Contact K Chairat Chadavipoo

02 653 2947 Ext 136


รายละเอียดงาน:

Fircroft (Thailand) Limited
https://www.fircroft.com/th
Fircroft is one of the world's leading technical recruitment agencies, with a turnover of USD 1.5 billion (2013). With network of offices and joint operations supporting over 66 countries worldwide, Fircroft has global contracts with the world’s largest energy companies and some of the world's leading engineering companies. Fircroft has been placing people in specialist technical industries for over 44 years, focusing on mid to senior level engineers for contract and permanent roles worldwide. We currently have over 8,000 contractors placed in roles around the world and, as well as contractor recruitment, we also fill permanent job vacancies across our key sectors; Oil & Gas, Automotive, Power & Energy, Mining & Minerals and Engineering. Our success and reputation hinges on our people-centred approach. By ensuring our own people are focused, committed and approachable, we make sure the recruitment process is both seamless and enjoyable. When it comes to finding people the right job - we’re the right people for the job.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที