งาน ก่อสร้าง ใน ประเทศไทย 1,138 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

21 มกราคม 2562
รหัสงาน: BK-32501
Sales Representative / ดูแลกลุ่มลูกค้าร้านวัสดุก่อสร้าง เขตลาดพร้าว

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ดูแลกลุ่มลูกค้าร้านฮาร์ดแวร์และเคมีภัณฑ์ ในพื้นที่และ นำเสนอ-จำหน่าย สินค้ากลุ่มวัสดุ เครื่องก่อสร้าง ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
 • เก็บบิล ตามกำหนด นำส่งเงินกับบริษัทฯ
 • ทำรายงานการขายประจำวันส่ง หัวหน้าทีม
 • เข้าประชุมบริษัทฯที่สำนักงานที่ กทม.ทุกครั้งที่มีการประชุม อย่างน้อย 2 เดือนครั้ง
 • รักษาเป้าขายที่กำหนดให้ได้ทุกเดือน
 • ต้องมีการเปิดลูกค้าใหม่ให้ได้ตามกำหนด ทุกเดือน
 • อาจจะมีการทำงานวันเสาร์ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 
 • ทำงานตามนโยบายบริษัทฯ
 • บริการหลังการขาย คอยดูแลสต๊อกของลูกค้า เพื่อไม่ให้เกิดการ ขาดสต๊อก ตัดการสั่งซื้อจากที่อื่น

คุณสมบัติ:

 • สัญชาติไทย อายุ 25- 36 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์,Smart Phone ,E-mail ได้ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • มีประสบการณ์ในงานขาย แบบ Direct Sale อย่างน้อย 1 ปี
 • *มีบุคคลค้ำประกันและเงินค้ำประกันในการเข้าทำงาน*
 • เป็นบุคคลในพื้นที่ที่เปิดรับ
 • ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน ตรงต่อเวลา
 • ต้องเป็นที่ผู้ทีมีภูมิลำเนาหรือที่พักในจังหวัดที่เปิดรับ
 • ต้องเป็นผู้ที่ต้องการรายได้จากความสามารถหรือยอดขาย /หรือสามารถยอดตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนดได้

สวัสดิการ:

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการสังคม
 • ประกันสังคม ท่องเที่ยวประจำปี ประกันชีวิต
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Wuerth (Thailand) Co., Ltd.
Claim you company
Wurth was founded in Thailand in 1990 and is firmly established as one of the leading suppliers in the automotive repair industry. An aggressive growth plan needs direct sales-orientated colleagues who want to join a successful but demanding team. The core business of the Würth Group is the global trade in fastening and assembly technology, which is implemented through an international network of companies. A range of over 100,000 products for industry and the trades makes us a competent supplier of solutions for every kind of fixing, repairing and maintaining problem. บริษัท WUERTH เป็นบริษัทชั้นนำ 100 อันดับแรกในประเทศเยอรมนี และเป็นผู้นำตลาดโลกที่จำหน่ายสินค้าคุณภาพสำหรับช่างมืออาชีพ ปัจจุบันมีสาขาใน 80 ประเทศทั่วโลก บริษัท WUERTH ประเทศไทย กำลังขยายตลาด และเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่อไปนี้