งาน ธนาคาร การเงิน ใน ประเทศไทย 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
10 สิงหาคม 2566
รหัสงาน: BK-258250
Manager (Investment Banker)/ผู้จัดการ /AVP/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

Job Highlights

● Accounting, Finance

● Corporate Finance

● Investment Banking, IPO, M&A transaction and SEC regulations

 

Job Description Responsibilities:

● Develops financial analysis and financial model for the valuation of securities such as pricing for offerings or M&A transaction

● Conducts due diligence process

● Conducts researches to perform various analysis in preparation for pitching with clients

● Produces presentation materials to convey key messages, prepares and reviews valuation of a business

● Assists deal execution process including corporate finance, regulatory and marketing process

● Drafts and prepares prospectus and/or information memorandum and/or road show materials

● Assists senior bankers in servicing and maintains client relationship

 

Requirements:

● Master Degree in Finance or Accounting

● Excellent in spoken and written English

● Experienced in IPO process for SET


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ผู้จัดการ / อาวุโส
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจอื่นๆ
 • สถานที่ทำงาน:
  ปทุมวัน, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

บจก.ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่
http://www.finplus.co.th/

เราเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีประสบการณ์ในงานด้านวาณิชธนกิจมากกว่า 20 ปี

ด้านตลาดเงิน (Financial Market) และ ด้านตลาดทุน (Capital Market)