งาน Transportation ใน ประเทศไทย 50 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

24 เมษายน 2562
รหัสงาน: BK-68159
Administration and Transportation Officer /เจ้าหน้าที่บริหารห้องควบคุมการเดินรถ

Job Description

 • ควบคุมระบบการเดินรถทั้งหมดผ่าน Wall Room
 • แก้ไขและรายงานปัญหารถขาดช่วงหรือจำนวนรถที่ผิดปรกติจาก Taxi Stand
 • แก้ไขปัญหาการเดินรถต่างๆ เบื้องต้น
 • รายงานการเดินรถ และวางแผนการเติมรถระหว่างกะ

Qualifications

 • เพศ ชาย/หญิง  อายุ 23 -35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word,Excel,Powerpoint  ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกองค์กรอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Asia Cab Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที